Om Stomi/reservoar
Om Stomi/reservoar
Årsaker
Tarmstomier og -reservoarer
Urinveisstomier og -reservoarer
På sykehuset
Tilbake til hverdagen
Kosthold
Trening og friluftsliv
Reise
Seksualitet og samliv
Graviditet
Irrigasjon ved colostomi


Hva er stomi?

Ordet stomi betyr munn eller åpning. I medisinsk sammenheng benyttes vanligvis uttrykket om en kunstig kroppsåpning hvor tarm eller urinvei er ført ut til overflaten av huden. Formålet med stomien er å erstatte eller avlaste et sykt organ, for eksempel å lede avføringen ut når endetarmen er fjernet eller angrepet av sykdom.

Det finnes flere typer stomier, og de har fått navn etter organet som er ført ut gjennom huden. Ved colostomi og ileostomi er dette henholdsvis tykktarmen (colon) og tynntarmen (ileum), mens urostomi betegner at det er urinveiene som er lagt ut. Stomien anlegges på pasientens mage; den nøyaktige plasseringen er avhengig av type stomi og den operertes kroppsbygning. Av de tre stomitypene er colostomi langt den vanligste. Blant de 8–10 000 stomiopererte i Norge utgjør denne gruppen ca. 60 prosent, mens 33 prosent har ileostomi og 7 prosent urostomi.

Med pose på magen
En stomi mangler de lukkemusklene som ellers gjør det mulig for deg å velge tidspunktet for toalettbesøk. Ved ileostomier og urostomier flyter henholdsvis avføringen fra tynntarmen eller urinen mer eller mindre kontinuerlig, mens tykktarmen tømmer seg spontant opptil flere ganger hver dag. De fleste stomiopererte må derfor bære en pose på magen der urin eller avføring samles opp. Stomiutstyret blir stadig forbedret for å gjøre livet lettest mulig for den opererte, som vanligvis etter kort tid venner seg til å stelle stomien selv. De aller fleste kan gå tilbake til sitt vanlige arbeid etter operasjonen, og lever ellers omtrent slik de gjorde før.

 
 
 
NORILCO - Postadresse: Pb. 4 Sentrum, 0101 Oslo. Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo - E-post: post@norilco.no