Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Mestring i naturskjønne omgivelser

Staselig hvit bygning med trær i bakgrunnen og lite vann med sommerblomster foran

Etter alvorlig sykdom og behandling blir livet ofte ikke som før, med nye utfordringer. Men det finnes hjelp å få

Etter at pasientene ansees som ferdigbehandlet på sykehusene, drar de aller fleste hjem. Spørsmålet er ofte til hva. Forventningene er å komme tilbake til det livet man hadde før, men det viser seg ofte at livet ikke blir slik man kjente til, og dét med en del nye utfordringer.

Kreftbehandling medfører ofte nedsatt funksjon av psykisk eller somatisk art, og for noen blir sykdommen en kronisk lidelse med senskader og varig funksjonssvikt selv om man ansees som friskmeldt. Andre opplever at sykdommen strekker seg over flere år med flere behandlingsrunder, og noen får gradvis funksjonstap. Det å hjelpe disse menneskene i slike situasjoner er bakgrunnen for Montebellosenterets eksistens: Å fylle kreftpasienters behov for kunnskap om, mestring av, og å lære å kunne leve med sin sykdom.

"

- Seneffekter er jo noe vi prioriterer hos oss, fordi det er der pasientene er når de kommer til Montebellosenteret. De er ferdig med behandlingen.

"

- Seneffekter er jo noe vi prioriterer hos oss, fordi det er der pasientene er når de kommer til Montebellosenteret. De er ferdig med behandlingen. Så vi starter diagnosekursene med å gi praktisk informasjon rundt diagnose, og så fortsetter vi med veien videre med seneffekter og mestring, sier Maria Munsters, kommunikasjonsrådgiver ved Montebellosenteret.

Skjønnhet åpner for mottagelighet

Formålet med senteret er å gi opplæring til og rekreasjon for pasienter og pårørende i et fargerikt sted som ikke skal se ut som et sykehus, der og kunst og estetikk er viktige ingredienser.
Jan Vincents Johannessen, tidligere administrerende direktør ved Radiumhospitalet og daglig leder av senteret som Johannessen tok initiativet til, mener at å se noe vakkert gjør at man slapper bedre av og dermed klarer å ta imot nye perspektiver og ideer under oppholdet på rundt en uke på et vakkert sted.
Driften av senteret er sikret gjennom statsbudsjettet, men utsmykking, oppussing og det som skaper den gode atmosfæren er der takket være private midler eller gaver. Senteret benyttes både for kurs av pasienter og pårørende, men også til kurs for helsepersonell som arbeider med kreftpasienter.

"

- Å se noe vakkert gjør at man slapper bedre av og dermed klarer å ta imot nye perspektiver og ideer

"

- Per i dag har vi kurstilbud til kreftkoordinater, og flere andre seminarer. 
Vi har alltid mulighet for hospitering og veiledning på kursene som fagpersoner. Den faste staben har ansvaret for utvikling og gjennomføring av kurs, hvor vi har mulighet til å leie inn spisskompetanse, i prinsippet på alle kurs. Det er en unik kombinasjon, sier Maria Munsters.

 

Mestringskurs i faser

Senteret tilbyr ulike kurs av 5 – 10 dagers varighet etter en trinnmodell.
Trinnmodellen er utviklet for å møte deltakernes ønske om mer fordypning i enkelte tema.
Trinn 1 dreier seg om diagnosekursene «Kreft – hva nå?» som er for kreftpasienter med samme kreftdiagnose.

Neste kursopphold avholdes 31. mai - 7. juni, og du kan fortsatt søke.

- De som søker til oss er ferdigbehandlet for selve sykdommen, eller kronikere. De søker med legeerklæring, og eventuelt med pårørende. De tar da det første trinnet som er «Kreft – hva nå?» kurset. Her har man fagkompetanse på selve sykdommen, behandlingsforløpet og hvordan det har vært. Og også seneffekter, forteller Munsters.

"

- De som søker til oss er ferdigbehandlet for selve sykdommen, eller kronikere.

"

Trinn 2 er temakursene som dreier seg rundt spesielle problemer rundt det å leve med kreftsykdom eller senskade, som blant annet vansker i parforholdet, ernæring og fysisk aktivitet, eller eksistensielle utfordringer.

- Neste steg blir da hvert enkelt sitt behov. Så hvis utfordringen din er psykososial mestring, så
har vi ulike kurs innenfor det området. Vi har blant annet kurs med fokus på mindfullness, fysisk aktivitet, og ernæring.
Her kan man ta flere kurs, fordi behovene kan endre seg over tid, fortsetter Maria.

Det siste trinnet er fordypningskurs innenfor de ulike trinn 2-kursene.
- Hvis du fordyper deg i yoga og avspenning så er hensikten at du skal bli så god på dette at du kan bruke det som egne teknikker alene når du kommer hjem, som stressmestring. Det blir som et slags individuelt pakkeforløp som du lager selv innenfor mestring, sier Maria.

På trinn 3 arrangeres rekreasjonskurs for pasienter med langt fremskreden kreftsykdom og deres pårørende, kurs for familier med kreftrammede barn, og barnefamilier der en av foreldrene har kreft, der stressmestring er sentralt.

 

Positivt med lengre kurs

Et lengre kursopphold bidrar til å skape en helt annen mestringsprosess i stedet for å ta noen oppstykkede kurs på kveldstid. Et lengre opphold gjør noe med pasientene og deres pårørende, og dette tar de med seg hjem. Det gir styrke og trygghet til å stå i den nye situasjonen.

"

På Montebellosenteret vet alle hvordan det er, man trenger ikke å forklare noe slik man må gjøre for friske.

"

- Det gir muligheten til å være litt mer offline med omverdenen, og litt mer online med seg selv. Så betyr det at å være over tid sammen med de andre i slike omgivelser, får de en mulighet til å åpne opp og få nye perspektiver gjennom det man lærer og prater om, og de gis muligheten til å reflektere over ting, forklarer Maria Munsters.

På noen kurs er pasientene der med sine pårørende, mens på andre kurs er de pårørende samlet alene i samtalegrupper, avhengig av hvilket kurs det er. Det er mange pårørende som også vil være sammen med andre pårørende for å utveksle erfaringer.

Et av de sterke virkemidlene er «likepersonprinsippet», som innebærer at pasientene møter andre i samme situasjon slik at de kan lære av hverandre. På Montebellosenteret vet alle hvordan det er, man trenger ikke å forklare noe slik man må gjøre for friske. Og det gjør noe med en. Det skjer noe når man møter likesinnede, andre som vet hva man går gjennom, andre småbarnsforeldre og lignende.

Les mer om de ulike kurstilbudene på Montebellosenteret

 

Uformelt fellesskap

Tilbakemeldingene fra mange deltakere på kursene på Montebello går nettopp på dette uformelle fellesskapet. I begynnelsen når man kommer til et nytt sted med ukjente mennesker, kan man være litt reserverte. Så den første tiden brukes til å bygge trygghet gjennom fagfolkene som arbeider med ulike teknikker slik at pasientene skal føle seg trygge.

- Da tør de å prate om ting. Når de endelig er trygge, er de åpne og kan prate. Og de gjenkjenner hverandres historier. Det gjør noe med atmosfæren, den tryggheten den legger seg så greit i løpet av en dag eller to, og da er det mulig å få litt mer ut av oppholdet, forteller Maria Munsters.

Det er starten på å være i en prosess over lengre tid sammen med andre.
Mestring er viktig for den psykiske helsen, og kursene er viktige bidrag til hjelp til økt livskvalitet.

- Det er livsviktig. Det kan ikke være slik at på grunn av en kreftdiagnose og en nedsatt psykisk helse skal man få et dårligere liv. Det må være mulighet for å lære å leve med kreftsykdommen og mestre livet, avslutter Maria Munsters

  • Senteret ligger ved Mesnali mellom Lillehammer og Sjusjøen, og har vært i virksomhet siden 1990.
  • Montebellosenteret er en privatstiftelse opprettet av staten sammen med helse og omsorgsdepartementet, og faglig forankret gjennom Radiumhospitalet.
  • Kursopphold og reise dekkes gjennom HELFO, man betaler en liten egenandel.
  • Legen kan søke pasientene inn direkte, etter henvisning. Dette gjelder også pårørende.
  • En samarbeidsavtale med Radiumhospitalet omfatter en medisinsk faglig forankring ved å sikre MBS legetjeneste fra det onkologiske miljøet ved kreftklinikken. MBS har på sin side lånt kreftklinikken en legehjemmel (overlege, onkolog). Avtalen innebærer og at MBS skal gis bistand til forskning, utvikling og metodeutprøving.
  • Det føres pasientjournal og sendes tilbakemelding til henvisende instans.

Artikkelen er første gang publisert i NORILCO Nytt nr. 2/18

Hvorfor bli medlem

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

8. september - 11. september
16. september - 18. september
21. oktober - 23. oktober

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.