Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Status for stomiopererte i nord

Mangelen er stor på stomisykepleiere ved Nord-Norges sykehus og Helse Nord tar endelig bekymringen på alvor

Høsten 2017 sendte NORILCO Nordland, Troms, og Finnmark en samlet anmodning til brukerutvalget i Helse Nord om å ansette flere stomisykepleiere som kan ivareta oppfølgning og opplæring av stomiopererte i Helse Nord. Et år senere har brukerutvalget behandlet saken og fattet et vedtak.

Stomiopererte uten tilbud

Else Lindvig i NORILCO Nordland kunne vise til kjennskap til at mangelen er stor på stomisykepleiere ved Nord-Norges sykehus og fortalte om stor etterspørsel fra de stomiopererte. I tillegg ble det belyst at hos de få stomipoliklinikkene som eksisterer var det for lav kapasitet og mange som trengte dette tilbudet ikke var klar over at det fantes. Det at få var klar over at stomipoliklinikker var et tilbud, at informasjonen som ble gitt ikke var tilstrekkelig, og at stomiopererte generelt gikk med en uro etter operasjon, gjorde at NORILCOs tre nordligste avdelinger sendte inn en sak til det regionale brukerutvalget i Helse Nord. Alle skal få det samme, gode helsetilbudet – uansett hvor man bor!

Har medført konsekvenser

Astrid Austrheim, leder av Norsk sykepleierforbunds faggruppe sykepleiere i stomiomsorg (NSF/SiS), mener at dekningen av stomisykepleiere i Helse Nord er skremmende lav. Det NSF/SiS ser er at Helse Nord har sendt sykepleiere til videreutdanning innen stomiomsorg, men deretter ikke gitt de aktuelle sykepleierne stillinger som stomisykepleier, som gjør at deres videreutdanning ikke blir brukt til det den skal.  NSF/SiS jobber med å få på plass bedre oppfølging av stomiopererte, og er klar over hvor alvorlig situasjonen er for pasienter som får en så stor endring i livssituasjonen sin. Det finnes veldig varierende kunnskap om ulike produkter og bandasjer hos helsepersonell uten utdanning innen stomiomsorg. Dette fører til både feil- og overforbruk som kunne vært unngått hvis stomiomsorgen hadde en bedre tilbud til brukerne, sier Astrid Austrheim. Et annet svært viktig punkt Austrheim trekker frem er lik behandling uansett bosted, noe hun påpeker ikke er tilstede innenfor stomiomsorg. Det er både trist og skremmende at dette skal være tilfellet for stomiopererte i Norge, sier Austrheim. NSF/SiS mener at der stomioperasjoner utføres bør det være minst én stomisykepleier til å ta seg av oppfølging og opplæring både før og etter operasjonen.  

I saksdokumentene fra administrerende direktør, Lars Vorland, beskrives blant annet at det kun er UNN Harstad som har stomisykepleier i hele regionen. Universitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø har stomipoliklinikk bemannet med sykepleiere med lang erfaring innen stomipleie, men uten formell videreutdanning innen stomiomsorg. Finnmarkssykehuset har en hjelpepleier som lang erfaring, mens de resterende sykehusene i regionen Helse Nord har verken sykepleiere eller hjelpepleiere med formell utdanning eller erfaring med stomiomsorg. Videre skriver administrerende direktør at universitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø arrangerer lærings- og mestringskurs henholdsvis én og to ganger i året. Konklusjonen er her at tjenesten ivaretas av denne éne sykepleieren med formell utdanning innen stomiomsorg, samt sykepleiere og en hjelpepleier med lang erfaring å vise til. Med kun tre kurs i året for hele Helse Nord, kan ventetiden for lærings- og mestringskurs bli lang for noen, noe Brukerutvalget problematiserer.

Saken ble behandlet hos brukerutvalget i oktober i 2018. Etter å ha blitt invitert av administrerende direktør til å fatte vedtak, ble vedtaket fra brukerutvalget som følger:

  1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tilbudet til stomiopererte i Helse Nord til orientering.
  2. RBU ber Helse Nord RHF arbeide videre med styrking av tilbudet om oppfølging og opplæring til stomiopererte i regionen, herunder rekruttering og videreopplæring av sykepleiere innen dette fagfeltet.

 Les også: Får ikke stomiteam i Finnmark

Mange får ikke tilbud om LMS-kurs

Else Lindvig forteller videre at selv om Brukerutvalget ser på tilbudet om lærings- og mestringskurs som dekkende, fordi alle som blir henvist får tilbud får plass, tilsier deres erfaringer at mange stomiopererte ikke får tilbud om kurs. Lindvig poengterer at man må se på tallene ut fra antall personer som gjennomgår stomioperasjon, og ikke bare på de som blir henvist til kursene. 

Det som er viktig å ta med seg fra dette blir at NORILCO nå har vist frem dagens situasjon til myndighetene og at brukerutvalget er klar over hvor dårlig stilt stomiomsorgen i Helse Nord er. Else Lindvig er godt fornøyd med at tilbudet nå er kartlagt i regionen, og at brukerutvalget har skjønt behovet for å bedre tilbudet. I tillegg påpeker Lindvig at de er glad for at Helse Nord har tatt bekymringen på alvor og vil følge opp saken, blant annet gjennom rekruttering og videreutdanning av sykepleiere. NORILCO Nordland vil følge opp, og kontakte Brukerutvalget i løpet av våren for å spørre om hvordan vedtaket ligger an, og hva de har gjort. 

Styrker dagens tilbud på sikt

Det kan se ut som, fra vedtaket fattet over, at rekruttering av stomisykepleiere vil prioriteres. Dette vil kunne styrke dagens tilbud betraktelig, og NORILCO jobber videre med oppfølging av saken. I tillegg er både NORILCO og SiS på banen med å få til nasjonale retningslinjer for pasientforløpet og samarbeider om dette. I november 2018 var vi i NORILCO, sammen med SiS, i møte med Helse- og Omsorgsdepartementet og statssekretær Anne Grethe Erlandsen for å oppdatere på statusen for stomipasienter i Norge. Her vil NORILCO jobbe med oppfølging og presse på, slik at vedtak blir fulgt opp og at stomiopererte i Norge vil få god og sikker oppfølging i etterkant av operasjon.

Det er viktig å få på plass nasjonale retningslinjer for stomipasienter for å sikre at alle får et godt nok tilbud og er klare for å mestre denne forandringen i hverdagen på best mulig måte. Geografi skal ikke påvirke kvalitet, og alle pasienter, uansett bosted, skal ha tilgang på de samme, gode tjenestene.

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

16. januar - 16. januar
1. februar - 4. februar
9. februar - 11. februar
13. februar - 13. februar

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.