Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Stomisykepleieren – viktig spesialkompetanse

Portrett av Vibeke Heen, stomisykepleier

Vibeke Heen, stomisykepleier Foto: Privat

Stomisykepleieren er en viktig ressurs i helsevesenet, ikke bare til hjelp for stomi- og reservoaropererte.

Det norske helsevesenet preges av kontinuerlig utvikling, og stadig flere diagnoser kan behandles med nye, avanserte metoder. For noen pasientgrupper fortsetter livet nesten som før etter behandling, mens for andre kan både sykdommen og behandlingen i seg selv medføre forandringer i kroppens funksjoner eller utseende, noe som igjen kan medføre konsekvenser for hvordan livet etterpå kan leves. Det stilles store krav til den faglige spesialkompetansen helsepersonell bør ha overfor de ulike pasientgruppene. Stomisykepleierne er en del av dette helsepersonellet.

Vibeke Heen ved Drammen sykehus ble stomisykepleier for å kunne få være med og gi pasienten et tilbud også etter utskrivelse fra sykehus, og har jobbet med dette i rundt 3,5 år etter at hun ble ferdigutdannet ved Høgskolen i Bergen i 2013. 

Stomisykepleierens mange oppgaver

Mennesker med tilstander som opplever sin egen livssituasjon redusert ved å finne den pinlig eller på andre måter belastende, kan få hjelp av stomisykepleiere til å øke opplevelsen av livskvalitet og mestring, og opparbeide evne til å klare seg selv. Stomisykepleiere arbeider med langt mer enn bare mennesker med «pose på magen» og direkte hjelp med lindring av følgetilstander og problemer ved bruk av stomiutstyr eller kateter for den opererte i klinisk pleie.

Stomisykepleieren har også ansvar for å informere pasienter og pårørende før en operasjon, og å tilpasse og gi opplæring i bruken av det nødvendige utstyret. De har kunnskap om hjelpemidler og refusjonsordninger, og er ofte førsteleddet når det kommer til rådgivning innenfor pasient og pårørendes fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle temaer.
- En del pasienter er veldig flinke til å finne informasjon om tilbud på egen hånd, andre trenger mer hjelp på veien til å finne tilbud som kan være aktuelle, sier Vibeke Heen, stomisykepleier.

Andre oppgaver er å holde undervisning for pårørende og helsepersonell ved avdelinger på eget sykehus samt ulike eksterne instanser som for eksempel; sykehjem, hjemmesykepleie, skoler, firma og pasientorganisasjoner. 
- Stomisykepleier kan bidra med undervisning, rådgivning og veiledning. Det kan være en utfordring å få dette til, da mange sykehus har stomisykepleiere ansatt i små stillinger.  

Få stomisykepleiere, stort fagområde

Det finnes rundt 80 registrerte stomisykepleiere i landet og dette fremstår som et veldig lavt antall i sett i lys av de ulike fagområdene denne spesialkompetansen skal dekke. Stomisykepleieren har som fagsykepleier også ansvar for å bidra til et tverrfaglig samarbeid slik at tilbudet for pasienter og pårørende er logiske og helhetlige på tvers av tjenestested og -nivå.
Grunnen til at det finnes så få stomisykepleiere kan være uklar når behovet for denne spesialkompetansen absolutt er tilstede. 
- Sykehusene har små og få stillinger til stomisykepleiere, flere vil gjerne ha høyere stillingsprosent. Videreutdanningen, som ikke starter årlig, er kun ved en høyskole. Mange sykepleiere får liten eller ingen støtte fra arbeidsgiver og dette kan også være en faktor for antall søkere til utdanningen.  SIS jobber aktivt med markedsføringen av stomisykepleier som ressurs i spesialisthelsetjenesten og ikke minst i primærhelsetjenesten, forklarer Heen.  

 Stomisykepleieren arbeider tverrfaglig

De som kontakter stomisykepleier kan være andre avdelinger ved sykehuset, pleiepersonell fra kommunen eller pasienten selv som ønsker svar på og hjelp til råd og veiledning, spesielt ved lekkasje og sår hud.  Pasienter som vet at de står overfor en stomioperasjon har forståelig nok mange spørsmål og ulike reaksjoner. Det er også individuelt hvordan en nyoperert holder seg motivert og positiv til livet etter operasjon og rekonvalesens, og har ofte sammenheng med hvordan man er som person.
- Pasientene reagerer veldig forskjellig, det er variasjoner i forhold til årsak for stomi. Kunnskap om stomi på forhånd er varierende, det samme med spørsmål. En pasient med mangeårig analinkontinens føler ofte lettelse når stomi er et alternativ, en pasient med kreft kan reagere med sjokk, forteller Heen. 

 Stomisykepleierens fagområder

SiS, sykepleiere i stomiomsorg, har utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for stomisykepleiere som innebærer at stomisykepleieren skal ha kunnskap om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for følgende pasientgrupper for å kunne tilby spesialisert pleie og behandling knyttet til spesielle behov hos følgende pasientgrupper:

  • Pasienter som skal få eller har fått anlagt stomi
  • Pasienter som skal få eller har fått kontinent stomi/ reservoar
  • Pasienter med fistelproblematikk 
  • Pasienter med avføringsproblemer eller bekkenbunnsdysfunksjoner
  • Pasienter med absorbsjonsproblemer
  • Pasienter som har sonder og dren 
  • Pasienter som skal få eller har fått anlagt gastrostomi
  • Pasienter med hud – og sårproblematikk i relasjon til ovennevnte

Hvilke oppgaver stomisykepleieren har varierer fra arbeidssted til arbeidssted.  Vibeke beskriver sin egen arbeidsuke for NORILCO:

- Jeg tar imot pasienter til preoperativ og postoperativ kontroll, hjelper til med tilpassing av stomiutstyr, veileder og gir råd. Jeg har også en del pasienter med gastrostomi som jeg følger opp med kontroller, samt noen med analinkontinens. En del av ansvaret er den administrative delen av det å drive en poliklinikk. Når det er mulighet for det er jeg på sengeposten og hilser på noen av de nyopererte pasientene, og bistå andre avdelinger på sykehuset om det er behov. Ingen arbeidsuke er lik og vil variere fra sted til sted. 
 

For å komme i kontakt med en stomisykepleier trenger pasienten en henvisning fra fastlege eller annen spesialist ved sykehuset dersom han eller hun ikke har vært i kontakt med stomisykepleier tidligere og ønsker en time. Har pasienten allerede en kontakt hos stomisykepleier, kan han/hun ringe eller sende en epost. 

  Fordommer og tabuer 

Det er fortsatt fordommer og tabuer knyttet til stomi. Eget og andres anstrengte forhold til lukter og lyder man ikke lenger har kontroll over kan påvirke den enkeltes sosiale kontakt i hverdagen. Redusert selvfølelse og en opplevelse av skam kan i verste fall føre til isolasjon på grunn av engstelse for andres reaksjoner. Mange sliter i det skjulte, og kvier seg for å ta opp spørsmål om lekkasjer og sår hud med blant andre fastlegen sin. Stomisykepleieren kan bidra til å redusere de ulike fordommene og tabuene, og gi den opererte riktig og nødvendig hjelp på flere plan.  
 - Ved å bidra til økt kunnskapsnivå hos helsepersonell og befolkningen generelt. Informasjon til pasient og pårørende før operasjon er viktig, mer kunnskap er med på å redusere stressnivå og bekymringer rundt livet med stomi. Stomisykepleieren kan støtte og veilede pasienten og pårørende i forhold til fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle områder. Dette er en jobb som gjøres hele tiden, forteller Vibeke Heen.

 Man er ikke alene

Det er ofte ved sykehusene at opererte først blir informert om at det finnes en likepersonstjeneste pasientene kan benytte seg av. Der får de ofte høre om NORILCO for første gang og kan vurdere når de ønsker å benytte likepersonstjenesten og snakke med en likeperson som har gått i samme sko tidligere. Da kan pasient og pårørende selv velge når de ønsker kontakt når de vet at tjenesten finnes.
- Ved vår avdeling opplyses det rutinemessig om NORILCO. De som tar imot tilbudet synes dette er nyttig. Min opplevelse er at mange synes dette kan være litt tidlig når de er på sykehus og mer nyttig en tid etter at de er kommet hjem, sier Heen.
 
Vibeke avslutter med at det er viktig med et godt samarbeid mellom stomisykepleiere og pasientorganisasjoner, dette vil bidra til økt trygghet for pasienten. 
 

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

24. mars - 26. mars
9. juni - 11. juni
21. september - 24. september
28. september - 1. oktober

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.