Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

taTME – Kommentarer på rapport fra Ukom

Dette er svært uheldig for de pasienter det gjelder, sier daglig leder i NORILCO, Roy Farstad. Foto: Privat.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten har gjenomgått den kirurgiske metoden transanal total mesorektal eksisjon (taTME)

Tirsdag 08.02.22 kom rapporten fra Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten hvor de tar for seg metoden transanal total mesorektal eksisjon (taTME) som ble tatt i bruk ved syv norske sykehus i perioden 2014 -2018. Den ble brukt som primæroperasjon for endetarmskreft ved disse sykehusene. 157 personer er operert med TaTME, noe som ikke bare har økt risikoen for tilbakefall og død, men også forlenget forløp for denne gruppen. NORILCO har fulgt denne saken etter metoden viste seg å gi konsekvenser for de involverte.

 

De kirurgiske fagmiljøene stopper bruken av metoden i 2018 som følge av bekymringer knyttet til komplikasjoner og tilbakefall. En nasjonal granskning i regi av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG-CR) viser at bruken av taTME ved norske sykehus har forhøyet komplikasjons- og tilbakefallsrate sammenlignet med standard operasjonsmetode med total mesorektal eksisjon (TME). Rapporten som er blitt publisert har blitt ytterligere aktualisert gjennom de nylige medieoppslagene om Norwait-studien, som også dreier seg om behandling av endetarmskreft. Norwait-studien blir ikke omtalt i vår undersøkelse.

Les mer - Norwait-studien – og mangelen på varsling - Debatt og kronikk - Dagens Medisin

Dette er svært uheldig for de pasienter det gjelder, sier daglig leder i NORILCO Roy Farstad. Intensjonen for kirurgene har antas hele tiden at det er gjort med den beste mening og at de har tatt de valg som er gjort til det beste for pasienten. Studier er viktig for å bedre pasientbehandling og det bør være lav terskel for å gjennomføre studier, men de må skje under kontrollerte former av personer med rett kompetanse, på rett sted til rett tid, bemerker Farstad.

Rapporten skildrer en periode der noen gjør noe de ikke burde gjøre. Ut fra rapporten kan man lese at det ved Radiumhospitalet ble oppdaget et høyere antall tilbakefall blant denne pasientgruppen, og man kan nesten lese til at dette skjer ved en tilfeldighet grunnet et overvåket fagmiljø. Rapporten viser det er en ukultur i fagmiljø ved innlemmelse av nye metoder. Som pasientforening er studier svært viktig for å bedre både behandlingen, overlevelsen og livskvaliteten etter behandling til våre medlemmer. Samtidig er det viktig at pasienter har tillit til at den behandlingen de får er god og rett for den enkelte. Ut fra rapporten kan man ikke lese at pasienter er tilstrekkelig informert om at de er behandlet etter en metode som ikke er godkjent, ei heller innsøkt som studie. Dette til tross for at informasjon om pasienter er delt med internasjonale registerstudier som om det var studie. Det er et sterkt håp om at dette endres.

 

I rapporten leser man det ikke er gitt en systematisk opplæring for kirurger. Det sees på som en ukultur om det gjøres kirurgiske inngrep på pasienter uten tilstrekkelig med kompetanse til å gjennomføre inngrepene, samt det ikke er informert om at de er en del av utprøvende behandling. Igjen kan dette påvirke tilliten til helsevesenet og særlig deltagelse i studier. Når man leser rapporten ser man også den faglige diskusjonen ikke tatt med i rapporten, noe som også kunne gitt et bedre innsyn i de valg som er gjort av kirurger.

 

NORILCO bemerker Norsk pasientskade erstatning har gitt avslag til 10 pasienter hvorav noen har fått avslag da operasjonsmetoden under operasjon ikke var kjent å gi økt risiko for tilbakefall. Ut fra informasjon som er gitt i rapport er det klart at dette fra begynnelsen ikke var en metode som skulle blitt gjennomført uten bedre dokumentasjoner og kontroll og dermed har skadet pasient.

 

NORILCO forventer rapporten blir tatt på alvor og at man benytter læringspunktene som er med. Det må på plass et bedre system som hindrer at pasienter blir tatt inn i studier og behandlinger uten dette er tydelig kommunisert og gjort rede for til pasientene. Deltar pasienter i studier må de også være trygg på at studiene overvåkes, og om man ser behandling som gis ikke er den beste vil man bli tatt ut av studien, avslutter Farstad.

Les mer - Rapporten i sin helhet: Sammendrag - Ukom

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

16. januar - 16. januar
1. februar - 4. februar
9. februar - 11. februar
13. februar - 13. februar

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.