Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Våre innspill til Statbudsjettet

NORILCO jobber politisk for at våre medlemmer skal få en best mulig hverdag. Her kan du lese de innspill vi har sendt på Statsbudsjettet 2020.

NORILCOs innspill til statsbudsjettet 2020 er innsendt til Helseminister Bent Høie og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.  NORILCO håper at dette er noe de velger å se på når budsjettet skal stemmes over. 

Følgende er kommentert i Statbudsjettet:

Kap. 732 Regionale helseforetak: Nasjonalt tarmscreeningprogram
NORILCO mener det er positivt at det foreslås 24,7 mill. kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og at det planlegges nasjonalt program for tarmscreening fra 2021. Tidlig deteksjon er avgjørende for livskvaliteten før, under og etter behandling av tarmkreft.

Kap. 2751 Legemidler, post 72: Medisinsk forbruksmateriell
NORILCO er opptatt av at det opprettholdes et bredt sortiment med stomiprodukter og tilleggsprodukter tilknyttet stomibruk. Derfor er det av stor verdi for oss at bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell opprettholdes for 2020. For kronikergruppen med lidelser som krever medisinsk forbruksmateriell finnes det nok av komplekse utfordringer. En begrensing i tilgang til stomiprodukter vil for mange medføre reduksjon i livskvalitet, mens et godt utvalg kan gi stomiopererte muligheten til å være i arbeid.

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:
• Bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell vernes og indeksreguleres som normalt.
• Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i eventuelle endringer.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 64: Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering
NORILCO mener det er positivt at departementet har hatt som mål å styrke rehabilitering og habilitering i primærhelsetjenesten slik at brukerne får koordinert og tverrfaglig oppfølging i nærheten av der de bor. Vi ser også positivt at kommunene fra 1.januar er pliktige å tilknytte seg psykologer og ergoterapeuter. Døgnoppholdene på sykehus etter operasjoner har blitt færre og pasienter som har blitt behandlet for kreft eller mage- og tarmsykdommer må kunne føle seg trygge på at det finnes rehabiliteringssentre og lærings- og mestringskurs nær deres hjemkommune. Rehabiliteringstilbudene i kommunene kan være avgjørende for livskvaliteten og mestringsfølelsen til den enkelte. NORILCO mener det er behov for en høyere bevilgning til
kommunene for å etablere gode tilbud. I tillegg er det behov for bedre inkludering av pasientorganisasjoner i utviklingen av rehabilitering- og habiliteringstilbud.

NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet følgende:
• At det settes av høyere bevilgninger til kommunene og bevilgningene bør øremerkes til rehabiliteringssentre, lærings- og mestringskurs og oppbygning av fagmiljøer.
• Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i utviklingen av rehabilitering- og habiliteringstilbud.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger: Kutt i arbeidsavklaringspenger til unge og avvikling av ung ufør tillegget
NORILCO mener at det foreslåtte kuttet i arbeidsavklaringspenger og avvikling av ung ufør-tillegget for nye mottagere vil sende unge uføre ut i fattigdom. Personer med kreft, kroniske mage- og tarmsykdommer og kreftoverlevere kan ha varige smerter og seneffekter som gjør at arbeidsevnen er så nedsatt at de aldri kan være i en fulltidsjobb heller ei fullføre kurs eller skole. NORILCO mener at kutt i arbeidsavklaringspenger til unge og avvikling av ung ufør-tillegget vil straffe de som allerede er blitt straffet med nedsatt funksjonsevne.

NORILCO anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet følgende:
• Arbeids- og sosialdepartementet reverserer kuttet i arbeidsavklaringspenger til unge.
• At ung ufør-tillegget for nye mottagere gjeninnføres.
NORILCO håper at departementet vil ta våre innspill med i det videre arbeid med statsbudsjettet og oppfordrer til å ta kontakt om det er uklarheter eller behov for utdypende informasjon.

Ønsker du å lese mer om Stabudsjettet sjekk denne nettsiden her

Hvorfor bli medlem

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

Om Covid-19 situasjonen

10. juni - 10. juni
10. juni - 12. juni
8. september - 11. september
16. september - 18. september
21. oktober - 23. oktober

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.