Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Vet du hva du skal stemme?

Hvilke saker og verdier er viktige for deg? Foto: Shutterstock

Du kan være med å påvirke til hvilke saker som det skal settes søkelys på ved å stemme på det partiet du er mest enig med

NORILCO er en interesseorganisasjon som arbeider partipolitisk uavhengig og som heier på de som løfter våre saker. Du kan være med å påvirke til hvilke saker som skal det skal settes søkelys på ved å stemme på det partiet du er mest enig med.

Så langt har valgkampdebatten dreid seg en del om sosial utjevning og helse. Ikke minst har skatter og avgifter vært et sentralt tema. Flere av partiene ønsker at det offentlige skal ta en større del av den økonomiske byrden slik at sosiale ulikheter reduseres. Det kan bety at de som tjener mer også må betale mer til velferdsstaten. En styrking av den offentlige helsesektoren kan gi flere muligheten til å leve et liv med god livskvalitet og en hverdag preget av færre bekymringer for økonomi og helseutfordringer. Vi trenger politikere som ser hele mennesket.

Vi vet blant annet at det er uønskede geografiske variasjoner i den oppfølgingen stomiopererte mottar i dag. Så hvilke partier vil i fremtiden være med å utvikle helsetjenestene for stomiopererte og kronisk syke i den retningen det er behov for? Hvilke partier vil argumentere for at din tannhelse og psykiske helse kan ha sammenheng med dine helseutfordringer ellers?

Vi i NORILCO får tilbakemeldinger fra flere folk som forteller at de har blitt skvist ut av arbeidslivet som følge av kronisk sykdom, og at de går glipp av økonomiske goder og rettigheter. Dette er goder og rettigheter som er en selvfølge for de som kan stå i en fulltidsstilling. Samtidig kan de som ikke er i fulltidsstilling eller en som ikke arbeider i det hele tatt, være en ressurs for andre. Det kjenner vi alle gjennom likepersonsarbeidet som NORILCO har vært en foregangsfigur for. Men for å legge til rette for at folk kan hjelpe folk, trengs grunnleggende rettigheter, trygghet og livskvalitet. Helseutfordringene som folk erfarer, må sees i sammenheng. Vi trenger politikere som ønsker å verne om de helsetilbudene som fungerer godt og bretter opp ermene der det er behov for forbedringer!

Ønsker du å vite hvilke partier Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener har gjort mest for arbeidsliv?

Les mer her - FFOs vurdering av partienes innsats på skole- og arbeidsområdet

Mange av folka NORILCO representerer vet at veien kan være kort fra fulltidsstilling til å bli skvist ut i en deltidsstilling eller på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Når stabiliteten i arbeidsinntekten forsvinner og den månedlige inntekten blir lavere, kan utgifter til tannlege, stomiprodukter og andre uforutsette utgifter bli uoverkommelige. Det er viktig å verne om de offentlige velferdsordningene for at muligheten til å opprettholde blant annet god tannhelse skal være så lik som mulig. Ifølge en rapport fra Statistisk Sentralbyrå1 er det spesielt personer med lav inntekt som ikke går til tannlege selv om de har behov for det. De må prioritere bort egen helse. Ønsker du at den nye regjeringen opprettholder normen der det å starte private initiativer som en Spleis for Torgeir sine tenner, eller at Marianne må låne penger av venner og familie for å få den nødvendige tannbehandlingen de trenger bare for å kunne leve og spise normalt?

Når velferdsordningene reduseres eller forsvinner, øker klasseskillet og det kan føre til dårligere livskvalitet for mange kronikere.

Vi ønsker ikke et samfunn slik media skildrer det i dagens nyhetssaker. Sosial ulikhet i praksis er at mennesker med lav inntekt og store sykdomsutgifter må velge mellom tannbehandling til mangfoldige tusen kroner de ikke har eller mat på bordet til barna. Dette fordi det ikke finnes fungerende refusjonsordninger. Vi har et egenandelstak for medisinske utgifter, mens utgiftene til høyst nødvendig tannbehandling som erstatning av trukne tenner etter sykdom og medikamentbruk, kan gi store økonomiske utslag i en knapp økonomi.

I tillegg har NORILCO flere ganger varslet om et behov for å gjennomgå den oppfølgingen stomiopererte får i dag. Det er nødvendig med en nasjonal plan for oppfølgingen av stomiopererte. Helse- og omsorgskomiteen utarbeidet tidligere i år en innstilling om å prioritere stomiomsorgen i Norge samt å fjerne de kunstige og uverdige antallsbegrensningene på stomiprodukter. Bakgrunnen var en antallsbegrensning på stomiprodukter som ble innført i januar 2020. NORILCO startet en kampanje senere på året for å få opphevet antallsbegrensningene. Innstillingen fikk ikke flertall under voteringen, men vi mener den er et viktig bidrag til debatten om stomiomsorgen i Norge.

Ønsker du å vite hvilke partier som støttet innstillingen?

Les mer her -
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanter om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr

Bruk stemmen din!

1: Skretting Lunde, Otnes og Ramm, 2017, Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester - En kartlegging,
https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/312917?_ts=15cbf99fcd8

Hvorfor bli medlem

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

8. september - 11. september
16. september - 18. september
21. oktober - 23. oktober

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.