Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

H.M. Kongens fortjenstmedalje i sølv til Bjørg Tandberg.

Bjørg Tandberg fra Fredrikstad fikk overrakt diplom og H.M. Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordføreren i Fredrikstad i dag, 21. februar 2012, i forbindelse med årsmøtet til NORILCO. 

Bjørg Tandberg var i 1971 med på å opprette en lokalforening for pasienter som hadde til felles at de var operert enten for ileostomi eller colostomi. Hun arbeidet da ved Fredrikstad sentralsykehus og var selv stomioperert for flere år tilbake. Østfoldavdelingen av NORILCO fikk sin spede begynnelse 29. oktober 1971, da fem personer med stomi møttes hjemme hos Bjørg Tandberg, og det ble bestemt at man skulle innkalle til et stiftelsesmøte 13. november. På dette møtet ble det dannet et foreløpig styre, og de første kronene rullet inn i kassa etter en gjennomført utlodning.

I det første ordinære møtet i styret ble Bjørg Tandberg valgt til bandasjeveileder. Dette var et meget viktig verv, særlig den gangen med store mangler på utstyr, og dårlig tilpasning av det enkelte bandasjematerialet man hadde til rådighet. Da Bjørg Tandberg ble operert i mai 1963, fantes det ikke luftfrie poser, og hun forteller følgende i et intervju: Vi fikk bare noe plast, så jeg laget mine egne bandasjer. Det var først på 70-tallet at de luktfrie posene kom på markedet. Noen opplevde på den tiden å bli oppsagt fra sine stillinger i arbeidslivet på grunn av sjenerende lukt fra stomien. Heldigvis er den tiden over, selv om utfordringene fortsatt kan være tøffe og føles ekskluderende for noen.

Bjørg Tandbergs bidrag gjennom 40 år for de stomiopererte er betydelig, og hun har gjort hverdagen lettere for svært mange. Hun har helt fra 1971 og fram til i dag hatt verv og oppgaver i lokalforeningen i Østfold. Hun har vært leder i flere omganger, og etter at NORILCO medvirket til at det ble organisert en likemannstjeneste med besøkere på sykehusene i Østfold i 2001, har hun også vært leder av denne tjenesten. Hun har også tidligere stilt seg til disposisjon for NORILCO sentralt og har blant annet hatt verv i hovedstyret.

Hun er nå pensjonert etter et langt liv innenfor sykehussektoren. Hun begynte å jobbe på Sentralsykehuset i Fredrikstad 21. desember 1959 som rengjøringshjelp, og hun ble tatt opp som elev ved sykepleieskolen i august 1962. Hun ble imidlertid akutt syk og ileostomioperert og måtte da foreløpig avbryte utdanningen. I august 1967 var hun ferdig utdannet sykepleier. I sitt virke som sykepleier har hun hatt ledende stillinger som assisterende avdelingsleder og avdelingsleder. I perioden fra 1972 til 1982 var hun rektor ved hjelpepleierskolen i Fredrikstad. Fra august 1982, til hun avsluttet sin yrkeskarriere i 2005, var hun inspektør ved Glemmen videregående skole i Fredrikstad.

Utenom sitt virke i arbeidslivet og aktiv medlem i NORILCO, har hun også gitt av sin fritid i Torsnes misjonsforening. Her har hun hatt vervet som kasserer fra mars 1992 til januar 2002, da hun overtok som leder. Dette vervet har hun fortsatt.

Bjørg Tandberg har i over 40 år gjort en særlig fortjenstfull innsats i samfunnslivet ved å engasjere seg for sine medmennesker. Gjennom frivillig arbeid for og blant ”likemenn”, har hun vist utholdenhet, vilje og tro på at det nytter selv om ikke resultatene kan måles med det samme. Det er mange som har mye å takke Bjørg Tandberg for med hensyn til å mestre hverdagen og få et mer optimistisk syn på de mange utfordringer som livet kan gi.

Kontakt

Leder

Liv Jorunn Skjelfoss

900 66 220

ostfold@norilco.no

Likepersonsleder:

Alvin Frode Holm

905 61 519

holm2303@msn.com

På alle våre medlemsmøter vil det være anledning til å snakke med en Likeperson på tomannshånd.

Amgen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.