Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Bli medlem!

Oppsummering telefonmøte 17.03.2020

 

17.03.20 hadde DA ledere muligheter til å delt i ett informasjonsmøte. På møtene gikk vi igjennom:

 

 

Hvordan jobbe om situasjonen rundt koronaviruset blir langvarig?

Det er ingen som per i dag vet hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Om vi får begynne med små aktiviteter til sommeren skal vi være glade, men NORILCO følger alltid Folkehelseinstituttets anbefalinger. All aktivitet bør være avlyst til vi igjen får signal på om vi kan begynne med aktiviteter. Det vil bli gitt signaler på når det anses som trygt å arrangere aktivitet, men det kan variere fra landsdel til landsdel.

 

 

DA og NUs årsmøter

Flere DA og NU har ikke fått gjennomført årsmøter. Dette har gjort at styrer må sitte lengre enn ønskelig. Det er ingen vedtekter som sier noe om hva som skjer når DA blir forhindret i å arrangere årsmøter. HS foreslår følgende løsninger som DA kan velge mellom ut fra hva som er enklest for seg.

  1. Det sittende styret sitter til det er mulig å avholde årsmøte
  2. Det opprettes interimsstyret basert på valgkomiteens innstilling i de enkelte DA. Det avholdes valg når det igjen er mulig å arrangere årsmøte.

Årsrapporter og regnskap fra DA og NU sendes inn til sekretariatet selv om de ikke er signert og godkjent av årsmøtene så snart de er klare. Sekretariatet vil da kunne starte prosessen med å få utbetalinger fra sentralt. Signaturene vil vi kunne innhente senere om vi ser vi trenger dette, men ut fra signaler fra tilskuddsordninger sees det mellom fingrene på dette. Signert årsmøteprotokoll sendes når årsmøte er gjennomført. Når årsmøtet må avholdes kan ikke sies, men det anbefales DA og NU å arrangere årsmøte på første aktivitet de ser det som hensiktsmessig og mulig å arrangere det på.

 

Det kan ikke loves noen økonomisk kompensasjon til de DA som har fått kostnader ved avlysning av arrangement rett opp mot arrangement. Det bes om det sendes inn oversikt over kostnadene som den enkelte DA har hatt så det får bli tatt en avgjørelse av HS om hvordan kostnader dekkes.

 

Medlemmer

Det er mange medlemmer som nå kan føle seg alene. Mye av det sosiale livet til noen av våre medlemmer er nettopp gjennom NORILCO. Det anbefales at de som har muligheter til å kontakte medlemmer de vet er litt alene gjør dette for å høre om de har det godt. Det vil bli sett fokus på Likepersonstjenesten fremover. Det er i dag tirsdag 17.03.20 sendt epost til likepersonslederne der vi ber om flere likepersoner til å delta i likepersonstelefonen for å kunne motta enda flere henvendelser. Ellers oppfordres det til å oppdatere lokale facebookgrupper med informasjon for de som har dette. De er fine for å kommunisere med sine medlemmer på.

 

Noen DA har sendt ut brev og eposter til medlemmer om avlysninger. Dette kan være  godt for medlemmene da de mottar noe fra sin egen lokalavdeling og noen de kjenner til. Dette får den enkelte avdeling selv bestemme hva som er best for sine egne medlemmer. Informasjon som er lurt å ta med er:

  • Kontakt informasjon til DA om de trenger noen å prate med.
  • Nummer til likepersonstjenesten enten lokal eller det sentrale nummeret.
  • Beskjed om de ikke må hamstre medisinteknisk utstyr.
  • Henvise til NORILCOs nettsider. For informasjon
  • Be de ta kontakt om det er noe man lurer på.
  • Dere gleder dere til å møte de igjen på aktivteter

 

Medisinsk forbruksmateriell

Det er spørsmål rundt om det per i dag er nok medisinsk forbruksmateriell i Norge nå under virusutbruddet. Så lenge de som tar ut utstyr på resept ikke hamstrer skal det være nok utstyr til alle. Vi må anbefale alle våre medlemmer til ikke å hamstre. HELFO som administrer blåreseptordningen har sendt ut brev til bandasjister og apotek der de ber utleverer være edruelige med utleveringene til kunden. Det skal gis utstyr til maks 100 dager, noe som også er normalt. Per i dag er det ikke mottatt beskjed om det er vanskeligheter med leveranser.  Om dere i DA hører noen medlemmer si noe om utfordringer rundt leveranser er det viktig vi får vite om det. Sekretariatet er i god dialog med HELFO, bransjeforeningen for leverandørene/produsentene og de store kjedene innen apotek/bandasjister.

 

Om ikke det skjer noe drastiske endringer avholdes det et nytt møte med DA ledere torsdag 2. april kl 18.00. Før dette møte sendes det oppdateringer og informasjon rundt koronasmitten per epost. Det sendes egen invitasjon til dette møtet når det nærmer seg.

 

 

Ta kontakt med oss i sekretariatet eller HS om det er noe dere trenger hjelp til ute i DA. Vi får bare smøre oss med tålmodighet og håpe vi snart er tilbake i normalen.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Roy Aleksander Farstad

Kontakt

Distriktsleder
Cicel T. Aarrestad

mobil 905 79 755

Likepersonsleder
Halvor Hebnes

mobil 918 75 043

Kreftansvarlig
Halvor Hebnes
Telefon: 918 75 043

NORILCO Sør-Rogaland
E-post: sor-rogaland@norilco.no
Post-/besøksadresse:
NORILCO Sør-Rogaland
C/O FFO Rogaland
Luramyrveien 25A
4313 Sandnes

Likeperson/besøker

Trenger du noen å prate med, enten du er nyoperert eller ikke, husk da at Norilco har likeperson/besøker tjeneste. Av og til kan man føle at man går i motbakke, da er det godt å kunne ha noen å prate med eller støtte seg litt til. Ikke nøl med å ta kontakt. HUSK AT VI ER HER FOR DEG!

Facebook

Vi har egen facebookgruppe for våre medlemmer. Ønsker du å til enhver tid være oppdatert på hva som skjer er det lurt å søke medlemskap her. Gruppen er lukket og kun ment for våre medlemmer. 

Følg oss på Facebook her! 

BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Husk å registrere SØR-ROGALAND som din avdeling!

Våre brukerrepresentanter

Vi har brukerrepresentanter i disse utvalgene:

FFF Rogaland - Fylkesråd for funksjonshemmede - valgt representant er Ulf Torkelsen epost: ulf.torkelsen@lyse.net

Helse Stavanger - Stavanger universitetsykehus sitt eget brukerutvalg - valgt representant er Marianne Reve mar-re@outlook.com

Interessepolitiske utvalg i FFO Rogaland - Cicel Aarrestad cicel@online.no

Ta gjerne kontakt om du har aktuelle saker for oss.

Amgen
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.