Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Gjennomføring av årsmøtet

Her finner du en lettlest oversikt over hva vedtektene og myndighetene krever av et årsmøte. 

For å kunne være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og bli regnet som et "tellende lokallag" i NORILCO eller NORILCOs Ungdom, kreves det at distriktsavdelinger og ungdomslag i organisasjonen avholder og dokumenterer årsmøtet etter gjeldende retningslinjer. 

Innkalling til årsmøtet

Årsmøtet må arrangeres innen utgangen av mars. Innkallingen må skje skriftlig (enten digitalt eller per post) til alle medlemmer senest 4 uker før årsmøtet, og må inneholde sakslisten for møtet.

Innkallingen til årsmøtet burde alltid publiseres på avdelingens nettsider, slik at også de som enda ikke er medlem har mulighet til å se når og hvor det blir avholdt. 

Medlemmer skal informeres i innkallingen om sin mulighet til å spille inn andre saker på årsmøtet, som må sendes inn senest 2 uker før møtet. 

Som forberedelse til møtet må årsmelding og regnskap for perioden være klare, handlingsplan og budsjett for kommende periode må lages som et utkast, samt innstilling til nytt styre, ny valgkomité og ny revisor. 

Saksliste på årsmøtet

Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte, ihht. § 11.5:
• Konstituering av årsmøtet
• Valg av ordstyrer og protokollfører for årsmøtet
• Valg av to protokollunderskrivere
• Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes
• Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte
• Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår
• Innkomne saker
• Valg av styre
• Valg av valgkomité
• Valg av revisor:
a) to eller flere regnskapskyndige
b) en registrert eller statsautorisert revisor, eller en autorisert regnskapsfører som objektivt kan utføre revisjonsoppdraget

Gjennomføring av årsmøtet

Årsmøtet kan arrangeres som et fysisk, eller digitalt møte, så lenge man har en mulighet til å kunne foreta hemmelig valg dersom årsmøtet krever det. 

Det er vanlig at styreleder fra perioden som har vært ønsker velkommen, og åpner møtet til evt. ny ordstyrer er konstituert. 

Alle som har betalt kontingent for inneværende år har rett til å møte, tale, stemme og stille til valg på møtet. 

Nyvalgt styreleder avslutter møtet. 

Årsmøteprotokoll

Her kan du lese Brønnøysundsregisterets krav til hva en årsmøteprotokoll skal inneholde: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/arsmoteprotokoll-lag-foreninger/ 

Du kan skrive protokollen etter ønsket format, eller bruke malen til NORILCO som utgangspunkt: 

Husk at årsmøteprotokollen trenger signatur fra to medlemmer som deltok på møtet for å være gyldig. 

Årsmøteprotokollen sendes sekretariatet sammen med årsmelding og årsregnskap innen 15 april. 

Hvorfor bli medlem

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

8. september - 11. september
16. september - 18. september
21. oktober - 23. oktober

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.