Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Rapportering av likepersonssamtaler

Her finner du ulike måter å rapportere likepersonsamtaler på. 

Rapporteringen for i fjor

Det er viktig at vi rapporterer inn likepersonsaktivitet i tråd med barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) sin forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner. De siste årene har det blitt gjort noen endringer på hvordan vi registrerer vårt likepersonarbeid i tråd med disse reglene. Her kommer en liten beskrivelse av hva som er oppgavene til likepersonlederne i distriktsavdelingene og hva som er oppgavene til de enkelte likepersonene. Du kan lese forskriften her. 

Selve søknaden til direktoratet håndteres av NORILCO nasjonalt, men for å kunne søke trenger vi en rekke opplysninger fra de enkelte likepersonene og likepersonlederne. 

Hva må den enkelte likeperson gjøre? 

Ved utgangen av året må den enkelte likeperson registrere sine besøk gjennom likepersonsloggen, eller fylle ut et skjema som oppsummere alle besøk og likepersonsamtaler den enkelte har gjennomført gjennom året.

Logg inn på https://likepersonslogg.com/norilco for å opprette en bruker og registrere samtaler du har. Etter at du har opprettet en bruker kan du logge inn med brukernavn og passord for å registrere enkeltsamtaler. 
Her er em guide som viser hvordan du registrerer en samtale: 

Likepersoner skal rapportere betydningsfulle samtaler med personer i målgruppen: 

 • vaktrunder på sykehus (enten du hadde samtaler eller ikke) 
 • enkeltbesøk en-til-en
 • gruppesamtaler
 • telefonsamtaler
 • Private facebook-samtaler eller andre chat-tjenester
 • Mailkorrespondanse
 • Enkeltsamtaler under arrangementer, enten i regi av NORILCO eller andre

NORILCO definerer en likepersonssamtale som "En samtale der det er vesentlig at den man snakker med har opplevd noe lignende som en selv, og der minst en av samtalepartene er utdannet likeperson."

Denne typen samtaler kan du IKKE registrere som likepersonssamtaler i loggen: 

 • Samtaler med tilfeldige folk på stand
 • Samtaler med personer som ikke selv har erfaring som pasient eller pårørende i vår målgruppe
 • Samtaler med helsepersonell/studenter (rapporteres i årsmeldingen til avdelingen) 
 • Foredrag/monologer (rapporteres i årsmeldingen til avdelingen) 
 • Deltakelse på likepersonsrelaterte arrangementer eller opplæring
 • Erfaringsutveksling med andre likepersoner
 • aktiviteter i regi av distriktsavdelingen (rapporteres i årsmeldingen til avdelingen) 

Hva må likepersonlederen gjøre?

Likepersonlederen viktigste oppgave er å samle sammen all dokumentasjon av likepersonsaktivitet i avdelingen. Alle likepersonssamtaler registrert gjennom likepersonsloggen har sekretariatet direkte tilgang til, og behøves ikke å leveres inn, men må sees over at er riktig ført. Likepersonslederen må kunne se at listen over likepersoner registrert i avdelingen stemmer overens med avdelingens faktiske registrerte aktive likepersoner. 

Det vil i praksis bare være to oppgaver: 

 1. Samle inn skjemaer fra hver enkelt lokale likeperson som ikke har en bruker i likepersonsloggen i avdelingen, og gi oppfølging til dem om hvordan skjemaet skal fylles ut. 
 2. Sende inn samtlige skjema til NORILCO nasjonalt (helst scannet og sendt digitalt som PDF fil, eller evt. i posten.) 

Alle medlemsaktiviteter og andre aktiviteter i distriktsavdelingen føres av leder for distriktsavdelingen i årsmeldingen. 

Trenger du hjelp til å utfylle skjemaet, ta kontakt med oss!

For mer informasjon kan du også lese vårt kursmateriell om rapportering fra Rep-møtet 2016: 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.