Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Praktisk informasjon og påmelding

Her finnes praktisk informasjon og lenke til påmeldingsskjema. 

Praktisk informasjon

Deltakeravgift og påmelding

NORILCO nasjonalt dekker reisekostnader for én representant på møtet jf. vedtektenes paragraf 9.2 om Reise og oppholdsutgifter.

Priser og andre praktiske opplysninger finnes her: http://www.reiseogkonferanseservice.com/Norilco/Repmote2015/praktiskeopplysninger1.cfm

Påmelding gjøres her: 

http://www.reiseogkonferanseservice.com/Norilco/Repmote2015/paamelding.cfm 

Påmeldingsfristen er 13. mars 

Stemmefordeling:

Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet. Følgende regler gjelder jf. vedtektenes paragraf 9.1:

a. 1 - 100 medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
b. 101 - 250 medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
c. 251 - 500 medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
d. 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.

Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av innbetalt kontingent pr. 31.12. selv om distriktsavdelingen bare sender én representant. Firmamedlemmer teller med i utregningen av distriktsavdelingens representanter og stemmer.

 

 

Vedlegg 1: Forslag til program

Fredag:

16:00 til 18:00 Ankomst og Innsjekking med enkel bespisning

18:00 til 20:00 Orientering ved styreleder og Daglig leder, med anledning til å stille spørsmål.

20:00 Middag

Lørdag:

9:00 Åpning av Ekstraordinært Representantskapsmøte med følgende dagsorden

 • Vedtakelse av forretningsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av tellekorps
 • Godkjenning av innkalling
 • Behandling av forslag til nye vedtekter samt innkommende endringsforslag
 • Behandling av modell for fordeling av driftstøtte til Distriktsavdelingene samt innkommende endringsforslag
 • Behandling av budsjett samt innkommende endringsforslag
 • Valg av revisor

12:00 Avslutning av Ekstraordinært Representantskapsmøte

12:00 Lunsj

13:00 Åpning av Ledermøte

 • Hovedstyrets beretning og spørsmål
 • Regnskap 2014
 • Diskusjon om fokusområder for arbeidet i 2015 på bakgrunn av Hovedstyrets beretning.

 

15:00 Avslutning av Ledermøtet

15:00 – 18:00 Kurs og torg med deltakelse fra ulike leverandører og samarbeidspartnere

19:30 Middag

 Søndag:

10:00 – 13:00 Kurs del 2

13:00 Lunsj

 

 

Det vil være følgende kurs å velge mellom:

Styrekurs, for nye styremedlemmer. Fokus vil være på de ulike rollene i et styre, hvilket ansvar som ligger hos de enkelte styrevervene.

Nettside og medlemssystem. Dette kurset gir praktisk opplæring i bruk av medlemssystemet og nettsidene. Da kan Distriktsavdelingene selv publisere elementer på sine egne nettsider og hente ut medlemslister og etiketter fra medlemssystemet.

Prosjektsøknadsskriving. Dette kurset har som målsetning å gi deltakerne tips og råd i forbindelse med skriving av prosjektsøknader.

Mage- og tarmkreft. Dette kurset gir en kort innføring i feltet mage- og tarmkreft og setter fokus på vårt arbeide i forbindelse med mage og tarmkreftdagen.

Alle kursene arrangeres parallelt, både lørdag og søndag.  Det vil dermed være mulighet for å delta på to av kursene – ett på lørdag, og ett på søndag. Hvert kurs varer i 3 timer.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.