Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Søk midler

Her finnes en oversikt over ulike støtteordninger.

STIFTELSEN DAM (tidl. ExtraStiftelsen) HELSE OG REHABILITERING

Helse og Rehabilitering driver tv-spillet Extra. Overskuddet derfra skal bidra til frivillige organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk helse i Norge. Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke om midler til definerte prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Søknadsfristen er  to ganger i året: 15. mars, da vil midlene tildeles i juni, og 15. september, da vil midlene tildeles i desember. 

Dersom din avdeling ønsker å søke extra-stiftelsen må dette gjøres gjennom sentralleddet. Søknad skal sendes til sekretariatet for kvalitetskontroll senest den 15. februar . eller 15. august. 

Her er stiftelsens egne frister i de tre ulike ordningene de har:

Forskningsprosjekter:

Utlysning 1. mars
Søknadsfrist 1. juni
Tildeling 15. oktober

Helseprosjekter:

Søknadsfrist 15. mars og 15. september
Tildeling 15. juni og 15. desember

ExtraExpress: (NORILCO må evt. søke gjennom en av Stiftelsen DAMs medlemsorganisasjoner)

  • Utlysning 1. januar og 1. juni
  • Søknadsfrist 15. mars og 15. september
  • Tildeling 15. mai og 15. november

Les mer

STUDIEFORBUNDET FUNKIS (FS)

Studieforbundet gir en kompensasjon til voksenopplæring i etterkant av ferdigstilte kurs. Dette er en ordning som krever lite dokumentasjon, men de har et lite pedagogisk oppbygget registreringssystem som tar mye tid, og gir relativt lite tilskudd tilbake, sammenlignet med totale utgifter dere har hatt på kurset. For å få midler fra FUNKIS sender dere en mail til FUNKIS og ber om å opprette en egen bruker for deres DA, og så får dere brukernavn og passord til deres registreringssystem i KursAdmin.

STIFTELSEN SOPHIES MINDE

Stiftelsen fordeler midler til frivillige organisasjoner, foreninger og lignende som gjennomfører/driver konkrete kultur-, idretts- og fritidstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Søknadsfristen er som regel i juni.
Tilskudd for enkelttiltak er oppad begrenset til kr.100 000,-. Les mer

TUBFRIM

Tubfrim startet med å samle inn frimerker med formål om å bekjempe tuberkulose, derav navnet. Halvparten av TUBFRIMs overskudd fordeles til organisasjoner som driver helse- og trivselsfremmende foretak for barn og unge med funksjonshemminger. Søknadsfristen er 15. mars. Det bevilges maks 25 000 kr til et tiltak. Les mer

AKTIV UNGDOMS UNGDOMSINITIATIV

Aktiv Ungdom gir støtte til grupper av ungdom i alderen 15-30 år som vil sette i gang internasjonale samarbeidsprosjekter over lengre tid. Søknadsfrist i februar, april og oktober.  Les mer

FRIFOND BARN OG UNGE

LNU Frifond er en statlig støtteordning som gir støtte til lokale prosjekter for ungdom under 26 år (minst 1/3 av deltakerne må være under 26 år). Gir inntil 35 000 kr per prosjekt. Kontinuerlig søknadsfrist. Les mer

FRIFOND MUSIKK

LNU Frifond Musikk fordeler midler til musikkinteresserte barn og unge over hele landet. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år, og gruppa må bestå av minst tre personer. Søker må være en demokratisk organisasjon, forening eller gruppe, som driver aktivitet på eget hjemsted. Gir støtte til blant annet musikkutstyr, studioleie og konserter. Les mer. 

FRIFOND TEATER

LNU Frifond teater er en støtteordning for teater- og dansegrupper over hele landet. Frifond teater gir støtte til teater- og danseaktivitet av og med barn og unge opp til 26 år. Målsetningen for ordningen er å øke interessen for teater og dans på lokalt plan. Gir tilskudd til forestillinger, kurs, turneer og større arrangementer. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. Søker må være en demokratisk lokal organisasjon, forening eller gruppe på tre eller flere personer.
Les mer. 

LNU MANGFOLD OG INKLUDERING (TIDLIGERE INKLUDERINGSSMIDLENE)

Mangfold og inkludering er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Denne tilskuddsordningen gir støtte til tiltak som bidrar til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet. Det kan søkes om støtte fra 1 000 til 75 000. Søknadsfrister er 1.mars, 1.juni og 1.oktober. Behandlingstiden er ca 1 måned. Les mer

LNU KULTUR (TIDLIGERE KULTURMIDLENE)

Dette er en støtteordning til kulturprosjekter i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner. Formålet er å styrke og stimulere kulturarbeidet blant barn og unge og støtten skal bidra til økt kulturfaglig kompetanse. Det kan søkes mellom 25 000 og 200 000. Ordningen forvaltes av LNU. Les mer

NORDISK BARNE-OG UNGDOMSKOMITÉ

Gir prosjektstøtte til Barn- og ungdomsforeninger eller grupper, primært for deltakere under 30 år. Kan søke om støtte til for eksempel seminarer, kurs, konferanser, leir eller publikasjoner. Søknadsfrist er 9. oktober. Les mer

KAVLIFONDET

Gir støtte til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Kavlifondets daglige leder jobber oppsøkende og finner i all hovedsak aktuelle prosjekt, organisasjoner og personer selv når de skal bestemme hvem som skal få støtte. Prosjekter kan også få støtte etter en henvendelse, men henvendelsene må da være spesifikke, relevante og tydelig innenfor Kavlifondets retningslinjer. Les mer

NORSK KULTURRÅD

Kulturrådet støttar kunst og kultur over heile landet. Midlane blir delte ut gjennom ulike fond, avsetjingar og støtteordningar. Det finnes ordninger innenfor Kreativ næring, Litteratur, Museum og kulturvern, musikk, scenekunst, tverrfaglig og visuell kunst. Les mer om de ulike støtteordningene. 

STOREBRANDs #viheierpå - KONKURRANSE (Tidligere "Du kan"-konkurransen)

Storebrand deler ut mellom 10 000,- og 50 000,- i støtte til prosjekter innenfor miljø og samfunn, utdannelse og utvikling, liv og helse. Skal preges av mot og evnen til å tenke nytt og annerledes. Søknadsfrist er 1. april.  Les mer

H.K.H. PRINSESSE MÄRTHA LOUISES FOND

Gjennom dette fondet kan organisasjoner søke om midler til tiltak for funksjonshemmede barn under 16 år. Søknadsfrist 15. august. Les mer

KRONPRINSESSE MÂRTHAS MINNEFOND

Fondets formål er å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger.
Les mer. 

HELLE BENNETTS ALMENNYTTIGE FOND

HBAF er et almennyttige fond som prioriterer omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede.

GJENSIDIGESTIFTELSEN

Gjensidigestiftelsen er bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på trygghet og helse.

Les mer her

KULTUR-/HELSESJEFEN I KOMMUNEN

Du kan søke din kommune om tiltak for å øke livskvaliteten eller drive forebyggende helsearbeid. Helsesjefen er ansvarlig Kontakt din kommune for mer informasjon!

REGIONALE HELSEFORETAK

Søknad om tilskudd til helsefremmende arbeid. Søknadsfristen varierer fra region til region, men er rundt årsskiftet (sjekk din region!). Sjekk også når rapport skal sendes inn.

Informasjon finner du her:

http://www.helse-midt.no/
http://www.helse-nord.no/
http://www.helse-sorost.no/Sider/side.aspx
http://www.helse-vest.no/

LEGATHÅNDBOKEN

 I Legathåndboken finnes en oversikt over alle landets legater og stipender. Mange av disse er det også mulig å søke på for prosjekter og tiltak for funksjonshemmet ungdom.
Se nettsiden: http://www.legathandboken.no/ 

LEGATSIDEN

Finn en oversikt over øvrige legater her: http://legatsiden.no/ 

LEGEMIDDELFIRMA OG UTSYRSLEVERANDØRER

Ta kontakt med det enkelte firma. Støtter ofte portoutgifter, annonser i forbindelse med åpne møter osv.

Se også nettsiden til Legemiddelindustriforeningen, http://www.lmi.no/, og leverandørforeningen http://www.lfh.no/ for oversikt over firmaer.

NORILCO har samarbeidsavtaler med en rekke utstyrsleverandører. Disse avtalen finnes her: for oversikt over firmaer. http://norilco.no/om-oss/samarbeidspartnere/samarbeidsavtaler

Husk at NORILCO er utstyrsnøytral, så unngå forskjellsbehandling eller fremheving av enkelte produkttyper, bare legg til rette for at utstillere kan informere om egne produkter og tilbud. 

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

16. januar - 16. januar
1. februar - 4. februar
9. februar - 11. februar
13. februar - 13. februar

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.