Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Årsmelding

Her kan du laste ned mal for årsmelding

Det finnes mange ulike måter å sette opp en årsmelding på, og i NORILCO er det opp til de enkelte avdelingene hvordan de ønsker å gjøre dette. så lenge årsmeldingen er innsendt til sekretariatet senest innen 15. april. Vi har imidlertid utviklet en mal som vi anbefaler avdelingene å bruke. På sikt vil det antagelig bli obligatorisk at avdelingene bruker samme mal for årsmelding

Malen for årsmelding som finnes her tar for seg minimumskravene til meldingen. Det er fult mulig å bygge videre på malen og føye til flere overskrifter etter behov.

Malen er enda i 2017 i en testfase og kommentarer og tilbakemeldinger kan sendes til ina@norilco.no. 

Malen for årsmeldingen kan lastes ned her:

Har du spørsmål om utfylling av årsmeldingen kan du lese vårt kursmateriell om rapportering av aktiviteter fra Rep-møtet 2016 her: 

Hva er en årsmelding? 

En årsrapport eller årsmelding er styrets rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i organisasjonen det siste året. 

Hvorfor skal vi ha det?

Årsmeldingen forteller nye og gamle medlemmene hvilke aktiviteter organisasjonen har hatt og hva styret har arbeidet med. De som ikke deltar i aktivitetene, men bare kommer på årsmøtene, får mulighet til å lese om det som har skjedd. Kanskje blir de inspirerte til å være mer aktive? Medlemmene får også mulighet til å stille spørsmål til de prioriteringene styret har gjort. Det betyr ikke at de er misfornøyde med den jobben som er gjort. Det er vanlig og naturlig å diskutere arbeidet man har gjort forrige år for å kunne gjøre en enda bedre jobb neste arbeidsår. Årsmeldingen skal ofte legges ved søknader om økonomisk støtte eller søknad om medlemskap i paraplyorganisasjoner.

Hva må den inneholde?

Det er lurt å ta utgangspunkt i fjorårets arbeidsplan når dere skal skrive årsmelding. Da ser dere lett hva dere har gjennomført og hva dere ikke har gjennomført av de planene dere la i fjor.

Årsmeldinger inneholder vanligvis:

  • Oversikt over hvem som sitter i styret
  • Oversikt over hvem som har andre verv i eller for organisasjonen med gyldige signaturer
  • Sammendrag av referatene fra styremøtene
  • Kort informasjon om arrangementer organisasjonen har avholdt eller deltatt på
  • Forklaring på hvorfor man eventuelt ikke har gjennomført ting som står i arbeidsplanen

VELKOMMEN SOM MEDLEM!

STØTT NORILCO!

Med din hjelp kan vi hjelpe personer som står deg nær, berørt av stomi, reservoar, og mage- og tarmkreft.
Det finnes ulike måter å støtte vårt arbeid på.

Kalender

14. mars - 17. mars
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler