Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Regnskapsrapport

Her kan du laste ned mal for årsrapport og regnskapsrapport

NORILCOs distriktsavdelinger skal senest innen 15. april levere inn årsrapport og regnskap for det foregående året. Det er utarbeidet nye maler for innlevering av årsregnskap og årsrapport. Her finner du de ulike malene og instruksjon i bruken. 

Årsregnskap 

Det har tidligere ikke vært noen fast mal for levering av årsregnskap, dette har endret seg i forbindelse med at vi ønsker å synliggjøre bruke av statsstøtten og de innsamlede midlene som NORILCO tildeles. Avdelingene står fritt til å benytt eksisterende regnskapsløsninger og -oppsett. Dette kan vedlegges skjemaet til. Skjemaet skal imidlertid utfylles for å sikre at vi kan samenstile alle avdelinger på en god og korrekt måte.

Skjemaet består av to ark, den ene er et oppsummeringsark som er kodebeskyttet dette brukes av sekretariatet i forbindelse med sammenstillingen. Den andre delen er et regnskapsark der resultatet for året kan tastes inn, det er også en kolonne til budsjett, men denne er frivillig. Videre finnes det to felter til kommentarer, henholdsvis avdelingens/kasserens merknader eller kommentarer og revisors merknader eller kommentarer til regnskapet.

Regnskapet skal sendes inn både signert av kasserer og leder, gjerne skannet og sent til post@norilco.no. Videre skal også det utfylte regnearket sendes digitalt til sekretariatet på post@norilco.no     

Spørsmål angående utfyllingen av skjemaet kan rettes til Ina i sekretariatet på: ina@norilco.no eller på telefon 45437830

Last ned skjemaet her:

VELKOMMEN SOM MEDLEM!

STØTT NORILCO!

Med din hjelp kan vi hjelpe personer som står deg nær, berørt av stomi, reservoar, og mage- og tarmkreft.
Det finnes ulike måter å støtte vårt arbeid på.

Kalender

14. mars - 17. mars
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler