Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Rapporteringsskjema

Her finnes de ulike rapporteringsskjemaene for likepersontjenesten.

Rapporteringen for 2018

Det er viktig at vi rapporterer inn likepersonsaktivitet i tråd med barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet sine retningslinjer for støtte til funksjonshemmedes organisasjoner. De siste årene har det blitt gjort noen endringer på hvordan vi registrerer vårt likepersonarbeid i tråd med disse retningslinjene. Her kommer en liten beskrivelse av hva som er oppgavene til likepersonlederne i distriktsavdelingene og hva som er oppgavene til de enkelte likepersonene. Du kan lese regelverket her. 

Selve søknaden til direktoratet håndteres av NORILCO nasjonalt, men for å kunne søke trenger vi en rekke opplysninger fra de enkelte likepersonene og likepersonlederne. 

Hva må den enkelte likeperson gjøre? 

Ved utgangen av året må den enkelte likeperson fylle ut et skjema som oppsummere alle besøk og likepersonsamtaler den enkelte har gjennomført gjennom året.

Aktivitetene rapporteres gjennom dette skjemaet:

På dette skjemaet kan du som likeperson føre opp: 

 • vaktrunder på sykehus (enten du hadde samtaler eller ikke) 
 • enkeltbesøk en-til-en
 • telefonsamtaler
 • Private facebook-samtaler eller andre chat-tjenester
 • Mailkorrespondanse
 • Enkeltsamtaler under NORILCO-arrangementer

NORILCO definerer en likepersonssamtale som "En samtale der det er vesentlig at den man snakker med har opplevd noe lignende som en selv, og der minst en av samtalepartene er utdannet likeperson."

Denne typen samtaler kan du IKKE registrere på skjemaet: 

 • Samtaler med tilfeldige folk på stand
 • Samtaler med personer som ikke selv har erfaring som pasient eller pårørende i vår målgruppe
 • Foredrag/monologer

Tidligere var det et krav at hvert skjema skulle signeres, men dette kravet er nå fjernet. Dersom du bruker et gammelt skjema med signaturlinje er det dermed ikke nødvendig å signere skjemaet, men det kan fremdeles benyttes til rapportering i 2018. 

Hva må likepersonlederen gjøre?

Likepersonlederen viktigste oppgave er å samle sammen all dokumentasjon av likepersonsaktivitet i avdelingen. Det vil i praksis bare være to oppgaver: 

 1. Samle inn skjemaer  fra hver enkelt likeperson lokalt i avdelingen, og gi oppfølging om hvordan skjemaet skal fylles ut. 
 2. Sende inn samtlige skjema til NORILCO nasjonalt (helst scannet og sendt digitalt som PDF fil, eller evt. i posten.)

Alle medlemsaktiviteter og andre aktiviteter i distriktsavdelingen føres av leder for distriktsavdelingen i årsmeldingen. 

Trenger du hjelp til å utfylle skjemaet, ta kontakt med oss!

For mer informasjon kan du også lese vårt kursmateriell om rapportering fra Rep-møtet 2016: 

Ina Merkesdal, telefon: 454 37 830

Tilbakemelding på skjemaene kan sendes til ina@norilco.no  

Elektronisk rapportering for 2018

Vi har nå fått på plass en elektronisk portal for registrering av likepersonsaktiviteter i 2018, for de som foretrekker å gjøre dette elektronisk fremfor på papirskjema. 

Logg inn på https://norilco.likepersonslogg.no/ for å opprette en bruker og registrere aktivitet i 2018. 

Alle likepersonsledere får tilsendt egen bruker fra sekretariatet i begynnelsen av året, hvis du ikke har fått din, ta kontakt med administrasjonen. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler