Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Invitasjon til likepersonskurs 2018

Likepersonskurset i 2018 avholdes den 16. - 18. mars. Hold av datoen! 

NORILCO baserer seg på en grunntanke om at personer som har tilpasset seg en vanskelig og tidligere ukjent hverdag har gjort erfaringer som kan være til hjelp for andre som står foran en lignende situasjon. Dette gjelder uansett alder, kjønn eller geografisk tilknytning, om du har stomi, reservoar eller mage- og tarmkreft, eller om du er pårørende til noen med nevnte utfordringer. Alle kan vi ha godt av å få snakke med noen som har vært igjennom noe lignende! 

NORILCOs likepersonstjeneste består av over 200 likepersoner i hele landet fordelt på 22 distriktsavdelinger som vi er stolte av å kunne si at gjør en fantastisk god og ikke minst viktig innsats for vår målgruppe i hele landet.

Nå har vi gleden av å invitere nye og erfarne likepersoner til likepersonskurs på Gardermoen for å lære eller friske opp kunnskapene våre om kommunikasjon, typiske problemstillinger for vår medlemsmasse, og likepersonsarbeidet i NORILCO. Etter kurset skal du selv, i samarbeid med din likepersonsleder, bedømme om dette er noe for deg, om du vil vente noen år, eller om du ikke ønsker å bli likeperson likevel. Alle som ønsker å bli likepersoner i NORILCO må gå noen opplærlingsbesøk sammen med en erfaren likeperson før de offisielt godkjennes som likepersoner og kan gå på besøk alene.

Hvor: Gardermoen (hotell spesifiseres senere) 
Når: 16.-18. mars 2018

Kriterier for å delta på NORILCOs likepersonskurs:

  • Søker må være medlem av NORILCO, eller bli medlem (gjelder ikke de som deltar gjennom andre organisasjoner)
  • Søker må enten ha/ ha hatt mage-/tarmkreft, stomi eller reservoar, eller være pårørende til en med nevnte punkter. OBS! Merk at vi i år også åpner for at personer fra andre organisasjoner og diagnosegrupper kan delta på kurset. 
  • Søker må ikke selv ha store uløste problemer, og det anbefales at det er minst halvannet år siden sist behandling eller operasjon (gjelder ikke pårørende)
  • Søker bør være fylt 18 år
  • Søker kan ha deltatt på likepersonskurs tidligere og være godkjent likeperson i NORILCO

PROGRAM FOR HELGEN

På kurset vil følgende tema bli tatt opp:

- presentasjon av foreningen og relevante institusjoner

- vanlige problemstillinger hos pasientene våre

- å møte mennesker i krise

- samtaleteknikk

- å håndtere vanskelige samtaleemner

- å sette egne grenser

- taushetsplikt

- veien videre: godkjenningsprosessen, oppfølging og veiledning

Vi legger opp til et kurs der deltakerne aktiviseres gjennom gruppearbeid, diskusjoner og rollespill, i tillegg til noe foredrag. Det vil bli gitt rom for å stille spørsmål underveis, og de nye deltakerne får også mulighet til å stille erfarne besøkere om hva de vil. 
Likepersonsledere får muligheten til å drive erfaringsutveksling i grupper, og diskutere hva de trenger fra sentralleddet for å gjøre deres jobb som likepersoner enklere og tryggere. 

Gjennom helgen vil leverandører og bandasjister kunne stille ut sine produkter i pausene, som deltakerne kan besøke etter eget ønske. 

EGENANDELER

(Betales av deltakerens distriktsavdeling) 

1000 kr per deltaker

500 kr per likepersonsleder

Egenandelen dekker både reise og opphold til samlingen. 

SØKNADSFRISTEN ER UTVIDET TIL 25. JANUAR

Søk om plass her!

Alle søkere får svar på om de har fått plass på kurset innen 16. februar. Det opprettes venteliste ved for mange påmeldinger. Kurset har plass til 45 deltakere, det er ingen begrensning på hvor mange som kan delta fra hver distriktsavdeling. 

Alle søkere fra NORILCO blir kontaktet av sin lokale likepersonsleder innen 9. februar og bekreftelse på om man har fått plass på kurset eller ikke sendes ut 16. februar. 
Nærmere praktisk informasjon og program sendes ut til alle påmeldte sammen med denne bekreftelsen.

Ta kontakt med Ina Merkesdal (454 37 830) ina@norilco.no dersom du har noen spørsmål til kurset eller likepersonstjenesten i NORILCO.

Medlemskap

Bli medlem

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

 

Støtt oss

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Amgen
Coloplast
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler