Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Årsmøte

Hvordan avholde årsmøte, og føre protokoll?

For at lokallaget deres skal kunne regnes som et aktivt lokallag, er dere nødt til å avholde et årsmøte, og skrive en protokoll derfra. Møtet kan avholdes både fysisk eller digitalt, men må ha en mulighet for hemmelig valg dersom noen av medlemmene ønsker det. 

Årsmøtet er lokallagets øverste organ, og vedtar hvem som skal sitte i styret, godkjenner rapportene som beskriver hva som er blitt gjort i forrige periode, og legger føringer for hva som skal gjøres i neste periode.

Årsmøtet må være annonsert for alle medlemmer i tråd med fristene som står beskrevet i NUs vedtekter, og være gjort tilgjengelig for alle medlemmene som er innenfor lokallagets geografiske område. Årsmøtet må avholdes innen 31. mars og innkallingen til årsmøtet må sendes senest fire uker før årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett og kan stille til valg på årsmøtet. Årsmøtet kan kalles inn til gjennom både nettsider, Facebookgrupper, sms, e-post eller brev, så lenge alle medlemmer har fått beskjed om når og hvor møtet finner sted. 

Saksliste for årsmøtet

 1. Konstituering av årsmøtet 
  1. Åpning av møtet
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 protokollunderskrivere
 2. Godkjenning av årsberetning
 3. Godkjenning av regnskapet
 4. Innspill til neste periodes handlingsplan og budsjett (fastsettes på første ordinære styremøte etter årsmøtet) 
 5. Innkomne saker (må være informert om i innkallingen, og ha kommet inn innen fristen)
 6. Valg av lokalt styre (for å sikre god kunnskapsoverføring er det lurt å velge halvparten av vervene for 2 år av gangen, slik at hele styret aldri skiftes ut samtidig) 
 7. Valg av valgkomité (styret kan evt. fungere som valgkomité)
 8. Avslutning

Husk at ny økonomiansvarlig/kasserer i styret må sende personnummer til sekretariatet for å få tilgang til nettbank og bankkort for lokallaget. 

Mal for innkalling til årsmøtet kan lastes ned her: 

Årsmøteprotokoll

Det skal skrives protokoll fra årsmøtet. Den kan skrives av hvem som helst som deltok på møtet, og må underskrives av to medlemmer som deltok på møtet. 

Protokollen må inneholde: 

 • Dato og sted for møtet
 • Hvem som var tilstede på møtet
 • Sakslisten for møtet, med vedtaket i de ulike sakene, for eksempel "årsmøtet godkjente årsmeldingen uten endringer"
 • Spesifisert under valg av styret, opplysninger om navn, verv de ble valgt inn i og perioden de ble valgt for, for eksempel 1 eller 2 år.

Protokollen lagres signert som PDF med dokumenttittelen "Årsmøteprotokoll NU <Navn på avdeling> <år møtet ble avholdt>", for eksempel "Årsmøteprotokoll NU Østland 2022"

Mal for årsmøteprotokoll kan lastes ned her: 

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

21. september - 24. september
22. september - 24. september
28. september - 1. oktober
5. oktober - 5. oktober
3. november - 5. november

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.