Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Årsregnskap og budsjett

Hva er et bilag? Hvor skal det lagres? Hvordan tolker vi regnskapet? 

I 2021 overtok sekretariatet regnskapsføringen for alle lokale ungdomslag. Alle lokale styrer har nå en økonomiansvarlig som har tilgang til lokallagets nettbank, og et tilhørende bankkort der de kan gjøre transaksjoner inn og ut av DNB-kontoen sin. Ta kontakt med sekretariatet dersom deres styre ikke har de tilgangene eller kortet dere trenger. 

Budsjett

Ved årets start skal lokallaget vedta et budsjett, altså en plan på hvor mye dere planlegger å bruke og å tjene i året som kommer. Gå gjerne ut ifra regnskapet fra i fjor for erfaringstall, og få hjelp av en i NU-styret eller sekretariatet ved behov. Budsjettet skal sendes til sekretariatet, som legger det inn i regnskapsdokumentet, som sammenligningstall til regnskapet. Det er vanlig å vedta en aktivitetsplan og et budsjett på første ordinære styremøte etter årsmøtet hvert år. 

Bilag

Alle penger som blir ført inn, eller ut av kontoen deres skal dokumenteres med et bilag. Et bilag kan være for eksempel en kvittering eller faktura på noe dere har kjøpt, eller et tilskuddsbrev, en e-post eller en rapport som dokumenterer hvorfor noen har betalt penger inn til dere. Hvis dere for eksempel har fått inn en egenandel til et medlemsmøte kan dere legge ved invitasjonen til medlemsmøtet, der det kommer frem hva egenandelen er på. Et bankgebyr kan dokumenteres med et bokføringsbilag som kan tas direkte ut av nettbanken. Dersom dere ikke har noe formelt dokument som kan dokumentere pengene kan bilaget lages og signeres av dere i styret.

Merk at dersom mangelen på bilag skyldes at en kvittering eller faktura er mistet, er personen som mistet bilaget selv økonomisk ansvarlig for dette, og må dekke beløpet av egen lomme. Husk derfor å sende inn bilag med en gang, slik at disse ikke blir borte!

Poenget er at bilaget skal kunne si noe om:

-Hvor mye er ført inn eller ut av konto?
-Hvem er pengene sendt fra og til?
-Hvorfor er pengene overført inn eller ut?

Lagring

Alle bilag skal lagres i SharePoint, i mappen dere deler med sekretariatet. 

Dere må først logge inn i office.com med norilco-kontoen som er tilknyttet deres lokallag, for eksempel nunordland@norilco.no

I SharePoint finner du Distriktsavdelingenes fellesområde: 
>Fildelingsmappe avdelinger
>NORILCOs Ungdom
>Finn ditt lokallag > Regnskap > år > Bilag til regnskapet

Vi anbefaler at økonomiansvarlig i styret går inn i nettbanken etter hver måned er avsluttet, for å se at alle beløpene på kontoutskriften er dokumentert med et bilag i mappen "bilag til regnskapet".

Bilagene lagres med følgende navn: Dato- hva beløpet gjelder, beløp

Eksempler: 

01.01.21 renteinntekter bank 15 kr
07.02.21 innkjøp årsmøte, refusjon til Kari, 467,09 kr
15.02.21 reisegodtgjørelse Per ifm årsmøte, 78 kr
20.03.21 egenandel Hassan ifm bowlingkveld, 100 kr
21.03.21 Faktura Sentrum bowling, 2899 kr
17.08.21 Tilskudd Frifond, 19 845 kr

Når bilaget er ferdig ført inn av sekretariatet vil det få et bilagsnummer først i tittelen, som dere finner igjen i regnskapet, for eksempel B015 vil være bilag nr. 15.

Her lagres også kontoutskrifter fra nettbanken av sekretariatet, og selve regnskapet ligger som en excel-fil dere kan gå inn å sjekke status på regnskapet ved behov. Men det er altså sekretariatet som fører selve regnskapet for lokallagene gjennom året. 

Når regnskapet er ferdig 

Når året er avsluttet vil sekretariatet ferdigstille regnskapet deres, og sende det til dere for godkjenning og signering. Selv om regnskapet er ført av sekretariatet er det deres ansvar å se at ting er ført riktig, og at beløpene stemmer. Man kan si at sekretariatet fungerer som et eksternt regnskapsfirma, mens det er dere i styret som bærer det økonomiske ansvaret. Derfor er det viktig at styret gjennom hele året har god dialog med sekretariatet, og at begge parter spør hverandre om det er noe som er uklart.

Regnskapet dere skal signere består bare av én side, som oppsummerer lokallagets inntekter, utgifter, egenkapital og årsresultat, samt hva som er frifondsmidler og om noen av disse eventuelt ikke er brukt opp. 
Regnskapet signeres av enten styreleder, eller minst to styremedlemmer, men gjerne hele styret. 

I excel-arket der hele regnskapet er ført, har dere også mulighet til å bla dere gjennom flere faner, og se bilagslisten der hvert enkelt bilag er ført på de ulike postene. Dette kan være nyttig dersom dere ikke skjønner hva som ligger i de ulike summene i oppsummeringen, slik at dere kan gå inn å se alle enkeltføringene som er ført der, med beskrivelse og henvisning til bilagsnummer. 

Regnskapet må være godkjent, signert og sendt tilbake til sekretariatet innen 15. april. 

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

9. juni - 11. juni
21. september - 24. september
28. september - 1. oktober

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.