Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
Hopp til hovedinnholdet

Håndtering av seksuell trakassering i NORILCOs Ungdom

Som en reaksjon på #metoo-kampanjen vedtok styret i NORILCOs Ungdom retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i organisasjonen. 

Retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering i NORILCOs Ungdom

Vedtatt av NORILCOs Ungdom sitt styre som en reaksjon på #metoo-kampanjen i 2018

Sist vedtatt: 01.02.18

BAKGRUNN FOR RETNINGSLINJENE

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med NORILCOs Ungdom sine verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, diagnose og funksjonshemming i vår organisasjon. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i NORILCOs Ungdom bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for alle medlemmer.

BEGREPSAVKLARING

Med seksuell trakassering menes «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.» (likestillingsloven). Merk at det er hvordan handlingen oppleves som avgjør om det er snakk om seksuell trakassering, ikke intensjon eller handlingen i seg selv.

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er i stand til å gi sitt samtykke til.

Tillitsvalgte har et selvstendig ansvar for å spre bevissthet om hva som utgjør seksuell trakassering.

RETNINGSLINJER FOR Å UNNGÅ SEKSUELL TRAKASSERING

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler medlemmers kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

4. Tilstreb å ha begge kjønn representert i støtteapparatet som håndterer varslere.

5. Unngå kontakt med medlemmer i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller styret.

6. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

7. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

8. Respekter andres «nei».

9. Tydeliggjør for deltakere på samlinger hvor varsler kan meldes og om det finnes en anonym måte å varsle på.

10. Grip inn og varsle ledelsen dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Støtteapparatet (styret i NORILCOs Ungdom, lokale ledere for LUL mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen.

HÅNDTERING AV VARSLER

Dersom en tillitsvalgt får kjennskap til at seksuell trakassering forekommer i organisasjonen, eller på arrangementer i regi av organisasjonen, må den tillitsvalgte straks gripe inn for å stanse dette. Dersom en selv opplever, bevitner eller får høre om seksuell trakassering skal dette så snart som mulig meldes fra om, slik at det det valgte organ som er nærmest situasjonen, kan ta tak i og sørge for at problemet blir løst.

Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig kan man rapportere til et organ på et høyere nivå. Tillitsvalgte som blir kontaktet om uønsket seksuell oppmerksomhet skal ta alle slike henvendelser alvorlig og umiddelbart følge opp henvendelsen. Dette inkluderer at lokallagsleder har et ansvar for at noen fra lokallagsledelsen snakker med dem det gjelder direkte og på en slik måte at trakasseringen ikke gjentar seg.

NORILCOs Ungdom sitt styre og lokale tillitsvalgte har ansvar for eventuell tilretteleggelse på medlemsmøter og aktiviteter lokalt og sentralt. Det er mulig å melde fra om uønskede seksuelle tilnærminger direkte til styreleder eller andre medlemmer av styret. Ved gjentatt trakassering, skal Hovedstyret i NORILCO eller ansatte i sekretariatet varsles. Dersom saken er meldt til Hovedstyret eller sekretariatet er det disse som har ansvaret for oppfølging av saken og de involverte partene. Hovedstyret eller sekretariatet skal tilby kontaktpersoner for begge parter, dersom dette er et ønske.

Ved mistanke om seksuelle overgrep, gjentatt trakassering og andre alvorlige krenkelser, skal styreleder varsles så raskt som mulig. Oppfølging av slike saker må i første rekke ta hensyn til dem som opplever å være utsatt for overgrep. Den overgrepsutsatte er den svake part, men den som hevdes å være overgriper skal også følges opp. Den som har vært utsatt for seksuelle overgrep bør støttes til å anmelde saken. Det er rettsvesenet som har ansvar for å avgjøre om en sak er brudd med norsk lov. Dette ansvaret skal ikke organisasjonen ta. Likevel kan organisasjonen velge å utestenge individer fra arrangementer i regi av NORILCO dersom styret vedtar det.

Last ned utskriftsvennlig utgave av retningslinjene her: 

Du blir en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Helsepersonell: Kontakt oss

Bli medlem

Oversikt over kommende sentrale tilbud og aktiviteter i NORILCO

16. januar - 16. januar
1. februar - 4. februar
9. februar - 11. februar
13. februar - 13. februar

Slik kan du støtte NORILCO - norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Støtt oss

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Her kan du lese hvilke opplysninger vi lagrer, når vi lagrer dem, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Personvern

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.