Gå til hovedinnhold

Barnekoordinator

shutterstock_166600271
Illustrasjon hentet fra Shutterstock

Visst du det kom en ny lov om barnekoordinator i kommunene fra 01. august 2022?

Stortinget har vedtatt, i 14 velferdstjenestelover som tredde i kraft 1. august 2022, nye bestemmelser deriblant at alle kommuner skal ha en barnekoordinator. Bakgrunnen for endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge under 18 år.

En barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjeneste rundt et barn med store hjelpebehov.

Barnekoordinatoren skal:

  •  Koordinere tjenestetilbudet rundt barn og unge med behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, og sikre framdrift i hjelpeprosessen.
  • Være en kontaktperson for familier og ansatte.
  • Ha kjennskap til tjenestene i kommunen og sikre at familier får nødvendig informasjon og veiledning.
  • Sørge for et godt og helhetlig samarbeid mellom tjenestene rundt barnet.
  • Sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan.

 Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne har rett på barnekoordinator. Barnekoordinator er ikke en tjeneste en søker på, men kommunen skal tildele det. Dersom en familie ikke får tildelt barnekoordinator, skal kommunen likevel sørge for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Det som er sentralt for vurdering av rett til barnekoordinator skal være hvilket hjelpebehov barnet har, og om barnet har/vil ha behov for flere helse- og omsorgstjenester. Det er koordinerende enhet som har det overordnede ansvaret for oppnevning av barnekoordinator.

Har du barn med sammensatte problemer og føler du trenger en barnekoordinator? Ta kontakt med kommunen du bor i. 

Kilde: Helsedirektoratet og Ås kommune