Gå til hovedinnhold

Om oss

NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage -og tarmkreft er en forening som jobber for en god hverdag og bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. Foreningen ble stiftet 24. april 1971. Vi har rundt 5000 medlemmer og over 300 frivillige

NORILCO har 21 distriktsavdelinger. Distriktsavdelingene er en arena hvor du kan møte andre for å dele erfaringer, opplevelser og kunnskap. Aktivitetstilbudet er mangfoldig og variert. Trykk her for å lese mer om distriktsavdelingene

Først og fremst er vi her for den enkelte pasient og pårørende gjennom å skape møteplasser, formidle informasjon, dele kunnskap og erfaringer. Vi jobber politisk for et bedre pasientforløp, styrke dine rettigheter og redusere tabuet for alle som er berørt av stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.