Gå til hovedinnhold

Dine rettigheter ved pasientreiser

illustration 1

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen. Trenger du tilrettelagt transport, kan du ha rett til å få en rekvirert reise. Her er informasjonen du trenger

Vi er så heldige at sykehusbehandling i Norge ikke koster noe. Vi har også gode ordninger for transport til og fra offentlig godkjent behandling, men informasjonen om ordningene når kanskje ikke godt nok frem til akkurat de som har behov for det.

Pasientreiseforskriften

Alle som fyller kriteriene i pasientreiseforskriften har rett til å få dekket transportutgifter hvis det er mer enn 10 kilometer til behandlingsstedet, og hovedregelen er at pasientene selv gjennomfører reisen og søker om refusjon digitalt gjennom Helsenorge.no i etterkant. Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen. Dokumentasjon av oppmøte er ikke lenger nødvendig, da informasjonen hentes opp gjennom systemet i helsenorge.no.

Om du kjører tog, buss eller bruker egen bil er ikke viktig så lenge reisen er under 300 kilometer. Utgiftene til reisen dekkes uansett med et fast beløp per kilometer. Hvis reisen overstiger 300 kilometer vil du få dekket utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel på strekningen. Pasienter som ikke har frikort, må også betale en egenandel for reisen hver vei. Reiser under 10 kilometer eller som ikke koster mer enn lokal minstetakst blir ikke refundert.

All informasjon om pasientreiser og tilrettelagt transport for pasienter ledsagere og pårørende finner du på helsenorge.no.

Pasientreisekontor

Det er idag 17 lokale pasientreisekontor i Norge. For å få hjelp til å bestille en pasientreise eller avklare behovet for spesiell transport, kontakter du ditt nærmeste pasientreisekontor. Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Noe vente- og saksbehandlingstid må påregnes, og når det er mulig, reiser flere pasienter sammen. Du betaler kun egenandel for reisevei hvis du ikke har fritaksgrunn eller frikort.

Planlegg reisen
Når du mottar innkallingsbrevet fra helseforetaket du skal til, kan du begynne å planlegge reisen.

Kontakt pasientreisekontoret

Pasientreisekontoret har veiledningsplikt, og hjelper deg også med bestilling av tilrettelagt transport eller fly. Ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise, kan du kontakte ditt lokale pasientreisekontor. Ringer du 05515 blir du satt over til riktig pasientkontor.

Rekvisisjon for tilrettelagt transport

Tilrettelagt transport er behovsprøvd, og de som mottar dette tilbudet skal av medisinske årsaker ikke kunne reise kollektivt eller kjøre egen bil til behandling. Rekvisisjon for tilrettelagt transport gis i utgangspunktet som et unntak, og kan være transportmidler som helsebil, helseekspress eller også drosje.Pasienter som selv kan komme seg til og fra behandling trenger ikke rekvisisjon på tilrettelagt transport. Dette bidrar til bedre økonomi for helseforetakene, og til en bedre tjeneste for de som virkelig trenger tilrettelagt transport.

Samtykke for Pasientreisers tilgang til opplysninger

For å kunne søke digitalt om å få dekket reiseutgifter må du først samtykke til at Pasientreiser kan slå opp noen av dine opplysninger i registrene for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Du velger selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling. Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt.

Egenandel og satser

Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget, og gjelder for det året reisen ble gjennomført. Egenandeler må betales ved hver pasientreise og for hver vei. O Har du frikort så slipper du egenandel, men reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i grunnlaget for frikort.

Søker du elektronisk kommer refusjonen raskere på konto

Ved å logge deg inn etter reisen, kan du søke elektronisk om å få dekket pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling. Du må ha bankID, Buypass eller Commfides for å kunne logge inn og søke digitalt. Hvis du må søke om dekning av reise med papirskjema finner du informasjon, veiledning og reiseregningsskjema her: Papirskjema

Kost og overnatting

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.

Kan jeg ha med meg noen?

Mange pasienter ønsker å ha med pårørende eller ledsager til behandlingsstedet. Disse kan i visse tilfeller få dekket reisen.

Klage på vedtak om pasientreise

Du har rett til å klage hvis du er uenig i vedtaket. Husk å kontakte pasientreiser.no om hvordan du går frem for å klage, de har veiledningsplikt. Hvis du ønsker å klage på et vedtak, må klagen sendes skriftlig og senest innen fire uker etter at du mottok vedtaket. Klager, klagers fullmektig eller verge må undertegne klagen, og du må vise til det vedtaket du klager på. Klagen må begrunnes, og du må nevne hvilken endring som ønskes fra det opprinnelige vedtaket.

Pasientreiser for utenlandske borgere

Utenlandske borgere har du ikke nødvendigvis rett til å få dekket reise til behandling. Det finnes imidlertid en rekke omstendigheter som kan gi rett til dekning likevel.

Kilder: Helsenorge.no / Pasientreiser.no