Gå til hovedinnhold

Folkehelseinstituttet anbefaler tre vaksiner i høst

vaksine.jpg_size-large
De aller fleste av oss tåler influensa og koronasykdom godt, men eldre over 65 år og voksne og barn med noen kroniske sykdommer eller tilstander, blir oftere alvorlig syke.

Tre vaksiner som kan forhindre alvorlig sykdom og død

Barn og voksne som er kronisk syke bør ta influensavaksine hver høst. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. I høst bør de også ta vaksine mot koronavirus. Disse to vaksinene kan tas samtidig, i hver sin arm. I tillegg anbefaler FHI noen risikogrupper å ta vaksine mot pneumokokksykdom, også kalt vaksine mot lungebetennelse. Dette gjelder spesielt de med immunsvikt og de over 65 år. Denne vaksinen anbefales å tas hvert sjette år.

Spør legen din om hvilke vaksiner du burde ta
Selv om mange har vært flinke til å følge anbefalingene om influensa- og koronavaksine tidligere, ser vi at det særlig for influensavaksine er dårlig vaksinasjonsdekning blant yngre i risikogruppene. Det er viktig at pasienter med økt risiko for alvorlig sykdom som følge av influensa, korona og pneumokokkbakterie, får tilbud om vaksine. Spør fastlegen din hvilke vaksiner akkurat du burde ta.

Vaksine - viktigste tiltaket for å unngå alvorlige følger av influensa- og koronasykdom 
Både influensa-, korona- og pneumokokksykdom kan føre med seg en lang rekke alvorlige komplikasjoner. Sannsynligheten for dette er høyere dersom man har én eller flere sykdommer forbundet med økt risiko.  Alle tre sykdommene kan føre til alvorlig lungebetennelse. Det er også økt risiko for andre infeksjoner i luftveiene. 

Når det gjelder korona- og influensavirus, kan flere også oppleve en forverring av grunntilstand, enten i form av symptomforverring eller at sykdommen blir vanskeligere å regulere. Begge virus kan i sjeldne tilfeller også forårsake hjerneslag og andre hjerte/kar-hendelser, samt organsvikt.  

Vaksinasjon er det beste tiltaket for å redusere alvorlige følger alle de tre sykdommene.

 For å lese mer om vaksinene mot korona, influensa og pneumokokksykdom, kan du gå inn på Folkehelseinstituttets nettsider.