Gå til hovedinnhold

Kongens fortjenestemedalje til Arne Hallvard Holte

arne-holte-fortjenestemedalje.jpg_size-large
Arne Holte får tildelt Kongens fortjenestemedalje Foto: Gro Holte
Det er med stor stolthet vi har mottatt meldingen om at Arne Hallvard Holte er tildelt Kongens Fortjenestemedalje

NORILCO avdeling Vest-Agder og SSK Oddersjaa har gått sammen om å foreslå Arne Holte for tildeling av Kongens Fortjenestemedalje. Det er med stor stolthet og glede vi mottok bekreftelse på utmerkelsen. Følgende begrunnelse ble utarbeidet av Arne Håland (NORILCO avdeling Vest-Agder) og Tor Mjaaland  (Oddersjaa) som dannet grunnlaget for denne fortjente utmerkelsen.

Aktivt medmenneske og pådriver

I NORILCO har han vært lokal leder så å si sammenhengende siden 1978. Han har hatt styreverv i NORILCO sentralt og ble valgt til president i The European Ostomy Association fra 2004 til 2011. Han har også vært medlem av Coordinator Commitee i The The International Ostomy Association.
I en periode var han leder for brukerrepresentantene ved Rikshospitalet. Siden 1976 har han vært aktiv i likepersontjenesten, et tilbud til personer med stomi og deres pårørende.
Arbeidet i NORILCO har ført ham videre inn i arbeidet i Kreftforeningen. Han er aktiv leder for Kreftforeningens ukentlige turer og deltar i en rekke prosjekter i regi av Kreftforeningen.
Arne Holte er både lokalt og nasjonalt æresmedlem i NORILCO.

Ja-menneske 

I Oddersjaa har Arne  vært formann i klubben, leder for Orienteringsutvalget og leder for et av Nordens største orienteringsarrangementer, Sørlandsgaloppen, hele fire ganger.
Han har hele tiden vært aktiv utøver i orientering og langrenn og deltar fortsatt i en alder av 75 år i internasjonale Triathlon-løp.

De ti siste årene har Arne gjort en stor jobb for Løypeutvalget i Oddersjaa. De nedlegger hundrevis av dugnadstimer hvert år for å legge forholdene til rette for at at byens befolkning skal komme ut på tur. Har har vært hovedansvarlig for utgivelsen av to turbøker med turtips til folk i Kristiansand og omegn. Disse er til sammen solgt i mer enn 5000 eksemplarer. Han har tatt initiativ til å sette opp 50 karttavler i Bymarka og ledet arbeidet. Nå skal stier og veier i Bymarka merkes med mer enn 100 skilt slik at folk lettere finner frem. Arne er ansvarlig også for dette.

Jevnlig arrangerer han pensjonisttreff for seniorene i Oddersjaa sammen med sin kone Edel som støtter ham i det store arbeidet han legger ned for andre mennesker.
Arne er et Ja-Menneske, det er aldri nei i hans munn. Han er løsningsorientert og kreativ, blid og omgjengelig.
Arne Holte ble allerede i 2017 tildelt Kristiansand kommunes Frivillighetspris, et bevis på hans innsats for andre mennesker. I både Oddersjaa og NORILCO har han vært et svært aktivt medlem i en årrekke. For folkehelsen i Kristiansand har Arne gjort og gjør fortsatt et anselig arbeid, og han har ingen planer om å gi seg riktig ennå.