Gå til hovedinnhold

Motstand mot nasjonalt anbud på stomiutstyr for sykehusene

Stomipose Foto: Shutterstock
Stomipose Foto: Shutterstock

Nasjonalt anbud ønskes ikke av NORILCO eller fagmiljø. 

Onsdag 23.11.22 publiserte Dagens medisin et leserinnlegg fra Vigdis Dagsland, stomi-/kontinenssykepleier og faggruppeleder i faggruppen Norsk sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg (SiSK). NORILCO støtter faggruppen i dette innlegget. For oss er det viktig med et godt og bredt utvalg tilpasset den enkelte. 

Du kan lese hele innlegget i Dagens medisin her

Anbud på stomiutstyr på sykehus

Sykehusinnkjøp har fått i oppdrag å lage en ny nasjonal kategoristruktur for medisinske forbruksvarer og stomiområdet til bruk i anbud i de fire ulike helseregionene og underliggende helseforetak. Dette vil omfatte stomiutstyr som man får på sykehus etter man er nyoperert eller er innlagt på sykehus, men vil ikke påvirke poliklinikker da de bruker blåresepten til den enkelte pasient/bruker.

Daglig leder Roy Farstad

Daglig leder Roy Farstad i NORILCO har vært i møte med Sykehusinnkjøp og kommet med innspill på nasjonalt anbud. - Innspillene både fra oss, SiSK og bransjeforening er unisont. Vi ønsker ikke et felles anbud, poengterer Farstad. Arbeidet med nasjonalt anbud er nå sterkt forsinket grunnet den unisone uenigheten rundt nasjonalt anbud. - Vi håper de har skjønt hva et nasjonalt anbud faktisk vil bety for pasienten, sier Farstad

Krav til Sykehusinnkjøp

På lik linje med bransjeforeningen til produsenten, Melanor, og ikke minst SiSK mener NORILCO at anskaffelsene av stomiprodukter til helseforetakene må ivareta helsefaglige behandlingsprinsipper, møte ulike stomioperertes individuelle behov og sikre spesialisthelsetjenesten et bredt tilbud av relevante og innovative produkter. Det må være mulig for sykehus og prøve ut nye produkter på sine pasienter.

Anbudskrav bør utformes slik at de sikrer individuelle valgmuligheter for de respektive helseforetakene, basert på en nøye tilpasset kategoristruktur med stor produktbredde. Dette for å gjøre valgene mer rettet mot den enkeltes pasienters/brukers behov. NORILCO håper de nye nasjonale kategoristruktur for medisinske forbruksvarer og stomiområdet er utarbeidet i tett samarbeid med fagpersonell da særlig stomisykepleiere og brukere.

Ikke en pose til alle
Alle kropper er ulike. En pose og plate passer ikke til alle. Det er derfor viktig at helsepersonell har et bredt utvalg av produkter å velge mellom så de kan gi pasientene det utstyret som best passer den enkeltes behov. Som nyoperert er man i en ekstra sårbar fase og dette må man hensyn ta. Fra bandasjistene oppleves det at utstyret man får på sykehuset også er det utstyret man beholder. Dette viser at utstyret man får bør være rett tilpasset for å hindre lekkasjer og annet ubehag.

Anskaffelsene og avtaleformene må være utformet slik at de både ivaretar pasientens individuelle behov, og kompetansen i den enkelte sykehusavdeling.