Gå til hovedinnhold

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft

Skjermbilde 2023-11-30 145601

4218 personer fikk i 2021 tykk- og endetarmskreft. Kreftregisteret presenterte resultatene i kvalitetsregisteret for tykk- og endetarmskreft i et nettmøte med sekretariatet og hovedstyrets medlemmer.

Hver år presenterer Kreftregisteret tall fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Kreft i tykktarm og endetarm er samlet sett den nest hyppigste kreftformen i Norge. Aldersjustert insidens for kreft i endetarmen har stabilisert seg de senere årene, mens kreft i tykktarmen har stadig økende insidens. Kreftformen er alvorlig, og kvalitetsregisteret ble opprettet som et bidrag til å forbedre diagnostikk og behandling for disse pasientene. Dette er med på å styrke kvaliteten på helsehjelpen til denne pasientgruppen. 

Siden 1970 har det vært en en tydelig økning i insidensraten av tykktarmskreft. Økningen ser man på de som er over 75+ i alder. For de andre aldersgruppene har insidensraten flatet ut og hatt en svak nedgang de siste årene. Ser man på endetarmskreft er tallene relativt stabile

NORILCO bekymret for antallet

Antall personer som får tarmkreft er høye. Det er i gjennomsnitt over 11 personer som hver dag får beskjed om at de har tarmkreft hver dag, og 4 personer dør hver dag. Dette er enkeltindivider som får snudd hverdagen på hode og som må møte en ny hverdag. Mange i både frykt og usikkerhet i hvordan dette går. Ser vi også på antall pårørende som blir rammet av ved en av de nære får tarmkreft er tallene dette rammer ennå høyyere. Nå som tarmscreeningprogrammet også er i gang håper vi på at dette vil hjelpe på for tidlig oppdagelse og at dette vil gjøre behandlingen enklere. Men det må settes inn mer midler på å forske på hvorfor personer får tarmkreft. Vi må legge mer ressurser i forbygging så vi kan få ned antall krefttilfeller. 

Positivt

Selv om antallet tarmkreftpasienter er høyt er det mye positivt å lese i rapporten. Det er en forbedring i kvaliteten på behandlinger og det er ingen sykehus som skiller seg negativt ut. Dødligheten av tykktarmskreft har gått ned. Fagmiljøet sier selv dette kommer av det har blitt utarbeidet og implementert nasjonale retningslinjer som både har stilt krav til kirurgisk behandling og gitt oppdaterte anbefalinger om adjuvant kjemoterapi (medikamentell behandling etter kirurgi). Dette er vi glade for å se. 

NORILCO takker Kreftregisteret for godt samarbeid og er glade for den kunnskap de ønsker å dele med oss. 

Du kan lese hele årsrapporten til Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft her

Kilde: Kreftregisteret