Gå til hovedinnhold

NORILCO i viktig forum i Helse- og omsorgsdepatementet

selfie.jpeg_size-large
Daglig leder Roy Farstad, Helseminister Ingvild Kjerkol og Solveig Rostøl Bakken fra Pensjonistforbundet/NORILCO

NORILCO er gjennom FFO representert i Kontaktforum i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 

Fredag 16. desember var det første møtet for det sittende Kontaktforumet og Helseminister Ingvild Kjerkol deltok på hele møtet. Dagsorden for møtet var å bli kjent med de enkelte medlemmene og politisk ledelse. Daglig leder Roy Farstad er oppnevnt i dette forumet gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). I etterkant av møtet med kontaktforum var pasientpanelet også invitert inn. NORILCO har "et halvt medlem" der også da vi er så heldig vårt medlem og supert tillitsvalgt Solveig Rostøl Bakken er oppnevnt gjennom Pensjonistforbundet.

Kontaktforum skal jobbe med saker på et høyere strategisk nivå, og komme tidlig inn i de prosessene HOD jobber med. Målet er at forumet skal komme inn på et tidspunkt hvor regjeringen er i en tidlig fase og ønsker å ta noen viktige retningsvalg eller når større utredninger/meldinger er klare, og den konkrete politiske oppfølgingen av disse arbeidene skal iverksettes. Samtidig er målet å få innspill underveis i arbeidene til relevante utvalg som er satt ned av regjeringen. Kontaktforum skal ikke være «en formell høringsarena» hvor forumets medlemmer må ha med seg ferdig tygget politikk.

Kontaktforum skal være en arena hvor både politisk ledelse og forumet kan lufte tanker, uten at departementet binder seg til noe, og uten at noen trenger å forankre alle tanker i egne organisasjoner på forhånd. Organisasjonenes offisielle innspill kommer på andre arenaer og i andre kanaler, dette skal være et forum som innbyr til diskusjon og refleksjon før vanskelige beslutninger blir tatt.

Styreleder Almaas - Dette gir NORILCO viktig kunnskap og muligheter til å påvirke det øverste politiske apparatet til å ta gode beslutninger vår målgruppe får stor nytte av

Styreleder Hege Elisabeth Almaas

Styreleder Hege Elisabeth Almaas er meget fornøyd med å ha daglig leder Roy Farstad i dette forumet, samt Solveig Riostøl Bakken i pasientpanelet. - Dette gir NORILCO viktig kunnskap og muligheter til å påvirke det øverste politiske apparatet til å ta gode beslutninger vår målgruppe får stor nytte av. Farstad har bred erfaring med medvirkning og vi er glade han ble oppnevnt av FFO. VI har nå fått en viktig fot inn for å påvirke det politiske landskapet. Ekstra morsomt var det at Bakken også er medlem i pasientpanelet. Selv om hun ikke er oppnevnt som medlem i NORILCO vet vi hun tar med seg en bred og god erfaring inn i dette panelet.