Gå til hovedinnhold

NORILCO jobber politisk for deg!

Stortinget Foto: Shutterstock
Stortinget Foto: Shutterstock
NORILCO jobber mye politisk. Her kan du lese om det arbeidet vi gjør nå

NORILCO er opptatt av at våre medlemmer skal kunne leve så gode liv som mulig, og jobber kontinuerlig med ulike saker som er viktige for vår målgruppe. Her er en oversikt over noen av sakene NORILCO og vår politiske rådgiver Elisabeth Fidjeland jobber med for tiden. 

Politisk rådgiver Elisabeth Fidjeland Foto: NORILCO

Inkluderende utdanning og arbeidsliv for unge
Mange unge med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse opplever ulike utfordringer knyttet til utdanning og arbeidsliv. Vi har vært i møte med en stortingspolitiker og snakket om utfordringene unge i vår målgruppe møter, og hvordan man kan gjøre det lettere å fullføre utdanning og komme ut i arbeid. Vi har også gitt innspill sammen med Unge funksjonshemmede for en mer inkluderende folkehøgskole og en bedre skolehverdag for barn på 5. – 10. trinn i vår målgruppe.

Bedre behandlingsforløp og oppfølging
Vi ønsker at alle i vår målgruppe skal ha et godt pasientforløp med god informasjon i forkant, god behandling og oppfølging. Vi har derfor kommet med innspill og støttet arbeidet til to arbeidsgrupper som utvikler nasjonale retningslinjer for IBD-pasienter og pasienter med tarmsvikt. Det vil føre til et bedre pasientforløp med mindre ulikhet og høyere kvalitet. Vi jobber også for et bedre pasientforløp for stomiopererte, og har blant annet kartlagt utfordringene de møter, og fått innhentet statistikk fra Norsk helseregister.  

Sterkere brukerstemme
Vi jobber for å få flere brukerrepresentanter og bedre oppfølging av brukerrepresentantene våre. Brukerrepresentanter bruker erfaringene man har med helse- og omsorgstjenesten og NAV til å forbedre tjenestene. Vi har blant annet laget en ny veileder og hatt et webinar om temaet.

Flere rehabiliterings- og kurstilbud
Vi ønsker å øke antall rehabiliteringstilbud og lærings- og mestringskurs for stomiopererte, slik at det vil være tilgjengelig for alle som har behov for det. Vi har kartlagt det eksisterende tilbudet og jobber for å skape nye tilbud der det er behov for det.

Hvis du har noen innspill eller tips til sakene vi jobber med eller du har forslag til andre saker vi burde løfte, kan du sende en mail til politsik rådgiver.