Gå til hovedinnhold

Pasientnær forskning

Kirsten Indrebø  Foto: Helseforsking Sogn og Fjordane
Kirsten Indrebø Foto: Helseforsking Sogn og Fjordane

Spennende forskning på persontilpassa og data-driven behandling for personer med stomi i spesialisthelsetjenesten

Pasientrapporterte data (PRO/PROMs) blir mer og mer brukt i utvikling av tjenestetilbudet som gis til pasienter. Dette har blant annet blitt en viktig del av kvalitetsregisteret for tykk og endetarmkreft.

I Helse Førde har det i 4 år pågått en forskning på hvordan PRO/PROMs benyttet aktivt i konsultasjoner for stomiopererte, såkalt klinisk tilbakemeldingssystem (KTS), kan bidra til å skreddersy tjenester til spesifikke helsebehov for de med stomi. Dette for å realisere målbildet som er en aktiv pasientrolle og persontilpasset behandling.  

I et nytt prosjekt videreutvikler Indrebø og hennes kollegaer i Helse Vest det kliniske tilbakemeldingssystemet.  Dette er en videreføring av metoden som allerede er benyttet i 4 år. Systemet er kalt «Ostomy Adjustment System» (OAS). Det er denne forskningen som nå utvides til alle stomipoliklinikker i Helse Vest.

- I Helse Førde har vi nytta spørreskjema som en forberedelse til konsultasjonene med stomi- og kontinens sjukepleier. Vi har brukt systemet i Førde i 4 år allerede og dette er nå utvidet til flere sykehus i Helse Vest (Bergen, Stavanger og Haugesund) sier Kirsten Lerum Indrebø, stomi- og kontinenssjukepleier i Helse Førde og PhD-stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet.

Forsker på bruken av PROMs

Det er nå utlyst flere PhD stillinger for å forske på metoden hvor PROMS benyttes i så stor grad. Programmet skal forske på bruk av PRO/KTS innenfor to spesifikke kliniske områder; postoperative smerteforløp og stomibehandling. I tillegg skal det forskes på og helseøkonomi innen psykisk helse.

En av PhD stillingene er knyttet til stomiprosjektet der det forskes på pasienter, stomi- og kontinenssjukepleiere og utviklere sine erfaringer med bruk av OAS. Siden dette ennå er nytt er det viktig vi vet at det gir den effekten vi ønsker. En god evaluering av verktøyet gjør at det kan forbedres enda mer, sier Indrebø. Det er også et mål om at andre pasientgrupper skal kunne bruke et slikt system. Særlig for personer med komplekse utfordringer, utdyper Indrebø.

Viktig for å styrke stomiomsorgen

Prosjektet som har pågått i Helse Førde er et viktig for personer som har eller skal få en stomi. At behandling og timeavtalene legges opp etter de behov pasient melder inn mener daglig leder i NORILCO Roy Farstad er med å gi bedre behandling og tilbud. Timeavtaler på sykehus er ofte korte, og det er mye man skal igjennom på de minuttene man har til rådighet. Når sykepleier kan forberede seg på de utfordringer som er innrapportert vil man kunne utnytte timen på sykehuset mye bedre, og som pasient vil man da føle behandlingen er bedre. I NORILCO heier vi på persontilpassa og data- dreven behandling som dette.

Les mer om forskningen her