Gå til hovedinnhold

Tarmkreft er fremdeles den nest hyppigste kreftformen i Norge

kreftregisteret_size-large
Kreftregisterets årsrapport viser at tykk- og endetarmskreft fremdeles er den nest hyppigste kreftformen i Norge når man ser på begge kjønn samlet. Samtidig som forekomsten øker, øker også overlevelsen for pasientene.

I dag har Kreftregisteret publisert "Årsrapport 2022 med resultater og forbedringstiltak fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft".

Rapporten omfatter alle pasienter som har fått påvist tykk- og endetarmskreft i perioden 2013–2022.

Her kan du lese Kreftregisterets årsrapport i sin helhet.

Det er 4652 personer som har fått diagnosen tykk- og endetarmskreft i 2022. 

— Dette er høye tall. Hver dag får nesten 13 personer beskjed om de har tykk- eller endetarmskreft. I tillegg kommer kreft i magesekk og nevroendokrine tumorer i tarmsystemet. Alle disse menneskene opplever å få hverdagen snudd på hodet og må gjennom ulike behandlinger. Noen hardere enn andre. Dessverre vet vi også at mange ikke vil være i live om 5 år, sier Roy A. Farstad daglig leder i NORILCO. 

Daglig leder Roy Farstad Foto: NORILCO

Pasientens opplevelse av behandlingen er et sentralt mål for kvaliteten av helsetjenesten.

 — Vi har god kreftbehandling i Norge, men behandlingen kan alltid bli bedre. Vi vet at sykehusene bruker den årlige rapporten fra Kvalitetseregisteret i sitt kvalitetsarbeid. Kvalitetsregisteret er dermed med på å øke kvaliteten på behandlingen av tykk- og endetarmskreftsbehandlingen. Vi anbefaler alle som behandler tykk- og endetarmkreft å bruke rapporten i sitt arbeid.

Forekomsten av tykk- og endetarmskreft har fordoblet seg de siste 50 årene for både kvinner og menn.

— Med et så høyt antall krefttilfeller trenger vi at de krefttilfellene som kan forebygges, faktisk gjør det. I rapporten Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges? ser man at 13 000 krefttilfeller i Norge kan forebygges. Tarmkreft er, som mange andre kreftformer, en av kreftformene hvor man kan redusere antall tilfeller ved forebygging. NORILCO håper politikerne bruker tallene fra kvalitetsregistrene til å utvikle politikk. Årsrapporten til Kvalitetsregisteret gir viktige svar på hva som fungerer og hvor skoen trykker. Vi trenger et bærekraftig helsevesen, for det vil alltid komme en ny pasient, avslutter daglig leder i NORILCO.