Gå til hovedinnhold

Valgt til sentralstyet i Funkis

Annlaug
Annlaug Årflot Foto: NORILCO
Annlaug Årflot gjenvalgt som 1. vara i Funkis sentralstyret.

Sentralstyret

NORILCO er glad Annlaug Årflot ble gjenvalg som 1. vara i Funkis sentralstyret under Funkis årsmøte som gikk avstabelen 19 april 2023. Annlaug har et brennende engansjement for opplæring. Hun har bred erfaring som tillitsvalgt i NROILCO. I dag sitter Annlaug både i Hovedstyret og som styreleder i NORILCO Romsdal. 

Studieforbundet Funkis tilrettelegger kurs for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. Det aller meste av opplæringen i Funkis er organisert og gjennomført av tillitsvalgte i de 93 medlemsorganisasjonene. Kursene har et bredt spekter av temaer fra sosialpolitikk, mestring og rettigheter til organisasjonskunnskap og førstehjelp. Målet for kursvirksomheten og læringen er å styrke organisasjonenes kompetanse, hjelpe den enkelte til å mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og til å delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv.

4 nye medlemsorganisasjoner

Under årsmøte bler også 4 nye medlemorganisajoner tatt opp som medlemmer i Funkis. Særlig kjekt er det at både Melanomforeningen og Brystkreftforeningen, som vi deler kontor med, nå er en del av funkis-familien. Velkommen skal dere være