Gå til hovedinnhold

Reservoar

Reservoar
Ved sykdommer i urinveiene må urinen noen ganger ledes ut av kroppen via en urostomi, eller det lages et reservoar.

Den vanligste årsaken er kreftsykdom i urinblæren. Det kan da være nødvendig å fjerne denne. Blærefunksjonen kan også være ødelagt på grunn av medfødte misdannelser og ulykker, for eksempel brudd i ryggen som har skadet nervene som fører til blæren.