Gå til hovedinnhold

Noen å snakke med

Bilde av to kaffekopper Foto: Shutterstock
Det byr på en rekke spørsmål å bli syk, få mage- eller tarmkreft, eller få utlagt tarm eller urinveier tett inn på livet, også som pårørende.

For mange kan det være nyttig å prate med noen som har stilt de samme spørsmålene tidligere. Noen som har fått besksjed om at man skal få en stomi, eller kanskje har en samboer som har fått kreft.

Trenger du noen å prate med?
Du kan nå våre likepersoner på telefon 24022224 - Tast 2


Hva er en likeperson?

En likeperson i NORILCO har eller har hatt mage- eller tarmkreft selv, eller er operert med utlagt tarm, enten med stomi eller reservoar. Pårørende til nevnte pasientgrupper kan også bli likepersoner i NORILCO. Likepersonene bruker sine erfaringer for å gi støtte til andre som står i lignende situasjon som de selv har vært gjennom. Det er viktig at en likeperson har følelsesmessig bearbeidet egne erfaringer med sykdommen slik at han/hun kan være til stede for andre i samme situasjon. Likepersonen må være medlem i NORILCO, og er en viktig ambassadør for foreningen.


Hvordan er en likeperson?

En likeperson er et medmenneske. En likeperson skal kunne lytte og forstå og er ikke redd for stillhet. En likeperson skal bruke sunn fornuft og egne erfaringer. En likeperson skal vise omsorg. En likeperson skal gi håp, men ikke falske forhåpninger. En likeperson skal gi korrekte opplysninger. En likeperson skal ta utgangspunkt i at vi er likesinnede, likestilte, i samme situasjon. En likeperson skal kunne stille spørsmål så en samtale kommer i gang igjen om den går i stå. En likeperson skal kunne stille spørsmål så brukeren selv finner og forstår svarene. En likeperson skal kunne gi hjelp til å tilpasse seg en ny livssituasjon, mestre livet. En likeperson skal ikke ha store uløste personlige problemer. En likeperson skal ikke gi råd om behandling eller medisinering. En likeperson skal kunne sette grenser for eget likepersonsarbeid.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en likeperson?

Du kan ringe 24 02 22 24 - tast 2 og få snakke med en av våre likepersoner mellom kl 10 og 22 alle hverdager. Du kan også kontakte en av våre 22 lokale likepersonsledere som setter deg i kontakt med en likeperson lokalt, som har vært igjennom noe av det samme som du går gjennom.

Hvem kan bli likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson, men det er ikke alle som egner seg. Noen har kanskje fremdeles sterke følelser knyttet til sitt sykdomsbilde, og har selv behov for noen å prate med. Da kan de lønne seg å heller vente noen år til man blir likeperson. Det er lettere å være en god støttespiller når du kan legge egne behov helt til side, og ha fullt fokus på den du skal besøke. Kvalitet i NORILCOs likepersonsarbeid sikres ved god opplæring og oppfølging av likepersonene. Alle likepersoner skal ha gjennomført likepersonskurs og være godkjent som likeperson av sin lokale likepersonsleder. Alle tillitsvalgte i NORILCO og likepersoner må skrive under på en taushetserklæring. Som likeperson får du en håndbok med tips og plikter du kan ta med deg inn i arbeidet, og et ID-kort som bekrefter at du er godkjent.

Hvordan blir man godkjent som likeperson?

Hvem som helst kan søke om å delta på kurs for å bli likeperson i NORILCO. Søknadene vurderes ut i fra behov for variasjon blant våre likepersoner, og personlig egnethet. Lokale likepersonsledere og rådgiver for likepersonstjenesten bestemmer i samarbeid hvem som får plass på kurset og ikke. Etter kurset får hver deltaker spørsmål om de tror dette er noe de vil prøve å bli, eller om det ikke er aktuelt for personen likevel. Dersom deltakeren ønsker å fortsette, skal vedkommende gå på minst 4 opplæringsbesøk i følge med en erfaren likeperson. Siste ledd i godkjenningsprosessen er en godkjenningssamtale med den lokale likepersonslederen, der det vurderes endelig om personen er egnet til å være likeperson eller ikke.