Gå til hovedinnhold

Noen å snakke med

Bilde av to kaffekopper Foto: Shutterstock
Livet med en mage- eller tarmsykdom, eller stomi eller reservoar kan by på mange spørsmål og utfordringer, både for den som rammes og for deres pårørende. Da kan det være til stor hjelp å snakke med noen som har vært gjennom det samme.

Hva er en likeperson?

En likeperson er en person som har personlig erfaring med mage- eller tarmkreft, stomi eller reservoar, enten som pasient eller pårørende. Likepersoner bruker sine erfaringer til å støtte andre som står overfor lignende utfordringer.

En likeperson er en som lytter til deg, viser omsorg og deler av sine erfaringer. Det er en som ønsker å hjelpe andre med å tilpasse seg en ny livssituasjon og mestre hverdagen.

Alle likepersoner har gjennomgått kursing og har taushetsplikt.

Hvordan kommer jeg i kontakt med en likeperson?

Likepersonstilbudet er for alle i NORILCOs målgruppe. Tilbudet er gratis og du trenger ikke være medlem av NORILCO for å benytte deg av det.

Vi har likepersoner av begge kjønn, i alle aldre, med ulike diagnoser og operasjonstyper. Du kan ringe 24 02 22 24 – tast 2 for å snakke med en likeperson mellom kl. 10 – 22 på hverdager.

Du kan også kontakte en av våre 22 lokale likepersonsledere som kan sette deg i kontakt med en likeperson i ditt område. Trykk her for å velge distriktsavdeling. Send en mail til likepersonsledere og skriv gjerne alder, diagnose eller om du er pårørende og om det er noe spesielt du ønsker å snakke om. Likepersonsledere vil da finne en likeperson som passer for deg.

Du kan også sende en mail til Mia som jobber i sekretariatet, så vil hun finne en likeperson du kan snakke med.

Hvordan kan jeg bli en likeperson?

Det er ingen formelle krav for å bli en likeperson, men personlig egnethet er viktig. Det er essensielt at likepersonen har bearbeidet egne erfaringer og kan fokusere på andres behov. NORILCO sikrer kvaliteten på likepersonstjenesten gjennom grundig opplæring og oppfølging. Alle likepersoner må gjennomføre et likepersonskurs og godkjennes av sin lokale likepersonsleder.

Hvordan blir man godkjent som likeperson?

Alle som ønsker å bli en likeperson i NORILCO kan søke om å delta på kurs. Søknadene vurderes basert på behov for variasjon blant likepersonene og personlig egnethet. Etter kurset må deltakerne gå på opplæringsbesøk med en erfaren likeperson. Til slutt gjennomføres en godkjenningssamtale med likepersonsleder.