Gå til hovedinnhold

Nettsider til nytte for deg

lee-campbell-6njoebtarec-unsplash.jpg_size-large
Her har vi samlet nettsider som kan være til nytte for deg

Helsenorge

Nettsiden helsenorge er den offentlige nettsiden for informasjon om og tilgang til helsetenester, for innbyggerene i Norge. Her kan du finner informasjon om dine respeter, timeavtaler, vaksiner og legemidler.

Kreftforeningen

Kreftforeningen har egen side om råd og rettigheter som kan være fin å lese.

FFO- Rettighetssenter

FFOs Rettighetssenterer et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

NAV

NAV er namnet på Arbeids- og velferdsforvaltninga. I NAV samarbeider stat og kommune om å tilby éi dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstenester (ikke resepter). NAV er de man forholder seg til når man er sykmeldt eller skal søke om økonomisk støtte. NAV kan også være en god ressurs om man trenger hjelp til å komme seg ut i arbeid igjen.

Pasient- og brukerombudet

Pasient-og brukerombudet hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten.

Pakkeforløp

Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser. Dette er veiledende frister for utredning, diagnostikk og behandling, og skal være med å sikre gode og helhetlige pasientforløp.

Hvis du blir syk, går du som regel først til fastlegen din for undersøkelse. Ved misstanke om kreft vil fastlegen henvise deg til pakkeforløp for kreft.

Fastlegen har da ment det er noe som må undersøkes nærmere og sykehuset tar flere kontroller av deg.

Målet med pakkeforløp er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling uten unødvendig ventetid .
Helsemyndighetene har satt frister for når du skal få svar på henvisningen og ventetider for utredning og oppstart av behandling om du får påvist kreft.

Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft

Nasjonale faglige retningslinjer for magesekkkreft