Gå til hovedinnhold

Statsbudsjett 2023

Stortinget Foto Shutterstock
Kalkulator Foto: Shutterstock

Forslag til Statsbudsjett 2023 er lagt frem!

NORILCO hadde sendt inn innspill til Statsbudsjettet på forhånd. Under kan du lese de kommentarer vi har på de funn som er gjort til nå. Vi ber dere som leser dette ta det med forbehold om det kan være misforståelser og noe usikkerhet ennå. Det er enda tidlig siden tallene ble presentert.  

NORILCO vil nå sammen med blant annet FFO og Kreftforeningen gå igjennom budsjettet for å gå mer grundig gjennom forslaget som er lagt frem i dag 6. oktober 2022 og kommentere der det er naturlig vi gjør det. 

Samtidig vil vi før jul levere inn våre innspill til statsbudsjettet 2024

 

Generelt   

For NORILCO virker det til å være et budsjett som går i en retning hvor det er mer rettferdig fordeling. Dette er positivt for et samfunn med stadig større forskjeller. 

Egenbetaling (egenandel) 

I forslag til statsbudsjett er det lagt opp til en økning på egenandelstaket på kr 119,- Videre foreslås det å øke egenandelen for lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lag/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet samt pasientreiser med 3 pst. Egenandelen for pasientreiser og opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet, økes fra 1.januar. Øvrige egenandeler økes fra 1. juli som svarer til en økning på 1,5 pst. for året under ett. Nytt egenandelstak foreslås fastsatt til kr 3 040,- Det foreslås å øke den prosentvise egenbetalingen fra 39 pst. til 50 pst. for legemidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept, men beholde maksimal egenandel på 520 kroner.  

NORILCO mener egenandelstaket er for høyt. Mange av de som benytter legemidler er i dag utenfor arbeidslivet og har ikke de samme økonomiske mulighetene som personer i arbeid. NORILCO sendte innspill på dette statsbudsjettet der vi presiserte dette. Sammen med prisøkningen vi ser i samfunnet elles skader dette vår målgruppe særlig.  

Nasjonal oppfølging av stomiopererte 

NORILCO vet det er store geografiske skjevheter i hvilken oppfølging stomipasienter får i dag. I et moderne helsevesen som har begrenset med ressurser både i hender og kroner trenger vi et tilbud som ivaretar den enkelte med stomi. Personer med stomi har i altfor mange år blitt overlatt til seg selv, det kommersielle markedet for stomiutstyr og internett. Tilbakemeldinger vi får fra personer med stomi er at de som har fått god veiledning og oppfølging også mestrer hverdagen sin godt. Medlemsundersøkelser gjort av NORILCO viser at personer med tarmkreft som har stomi, og som er en del av pakkeforløp kreft har en bedre hverdag. Dette tolkes til at de får bedre oppfølging.  

Tarmscreening 

Finansiering av Nasjonalt tarmscreening program er finansiert og implementeres nå i norsk helsevesen. Dette er viktig for tidlig oppdagelse for den enkelte. For NORILCO er dette en sak som er viktig.  

Mva-kompensasjon 

For første gang fikk NORILCO 100% moms kompensasjon. Dette vil si vi fikk tilbake moms vi betalte inn på varer og tjenester. I fremlagt forslag har Regjeringen foreslått 2,025 milliarder kroner til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023. Vi registrere at blant annet Frivillighet Norge mener dette ikke er nok til å gi full kompensasjon.